5 kroków szacowania ryzyka w salonie beauty

Co to jest ryzyko? Dla wielu to stopień prawdopodobieństwa, że coś się może wydarzyć. Osoby wykonujące usługi kosmetyczne czy też fryzjerskie wielokrotnie nie realizują takiego badania – często słyszę – przecież to mnie nie dotyczy – ja realizuje zabiegi kosmetyczne, ale jestem ubezpieczona i w razie czego ubezpieczenie pokryje szkody, ryzyko może być różne, więc jest wliczone w ten zawód. 

Takie wypowiedzi wskazują jak niewielka jest wiedza na temat ryzyka i zarządzania nim. 

Bez względu czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka prawa handlowego, która posiada kilka gabinetów kosmetycznych/fryzjerskich każda z nich powinien wiedzieć w jaki sposób szacować ryzyko. 

Ale od początku. Czym jest ryzyko?

Ryzyko to wskaźnik stanu lub zdarzenia, które może prowadzić do strat. Jest ono proporcjonalne do prawdopodobieństwa wystąpienia tego zdarzenia i do wielkości strat, które może spowodować. Natomiast zgodnie z teorią Smid W. Jest to „prawdopodobieństwo, że podmiot gospodarczy poniesie straty w następstwie podjęcia danej decyzji ekonomicznej. Także takie działanie czy przedsięwzięcie, w którym nie wszystkie zmienne są oszacowane lub nie dadzą się oszacować na bazie rachunku prawdopodobieństwa. Ryzyko różni się od niepewności tym, że dotyczy zjawisk powtarzalnych, które można w pewnej mierze skalkulować.

Zatem ryzyko jest czymś co w pewnym stopniu jesteśmy w stanie przewidzieć. Nie chodzi tu o to, że te sytuacji mają być powtarzalne w naszym salonie, ale o fakt, że możemy posiłkować się doświadczeniami innych. Nie bez powodu jest powiedzenie „Po co się uczyć na swoich błędach jak można na cudzych”. Dlatego postanowiłam przygotować wpis mający na celu w kilku krokach możliwość oszacowania ryzyka. 

Szacowanie ryzyka nie dotyczy tylko ryzyka związanego z zabiegami kosmetycznymi czy realizacją fryzur, szacowanie ryzyka powinno zawierać również newralgiczne punkty naszej działalności takie jak:

 • Ochrona danych osobowych – np. Wyciek danych 
 • Ryzyko popełnienia przestępstwa przez pracownika 
 • Ryzyko związane z wyborem producenta kosmetyków
 • Pożar, wadliwość produktów, wypadki, 
 • Zmiany w przepisach prawnych 
 • Presja klientów na obniżenie ceny, działania konkurencji
 • Nowa konkurencja na rynku
 • Wzrost świadomości odszkodowawczej wśród społeczeństwa

Krok 1 Przygotuj listę wszystkich ryzyk związanych z Twoim zawodem

Przykład opisu ryzyka

Kiedy wszystkie ryzyka zostaną wypisane i zidentyfikowane można przejść do Kroku 2. 

Krok 2 – Analiza i następstwa ryzyka

Mając tabelkę swoich ryzyk, które udało ci się ustalić zweryfikuj na podstawie poniższego wykresu jak można je zakwalifikować. 

Krok 3 Planowanie reakcji na ryzyko

Są sytuacje, w których nie ominiemy ryzyka np. Powikłania po zabiegu u klientki. Czasami nie mamy wpływu na skutki uboczne, których nie da się przewidzieć. Dlatego też bardzo ważne jest aby przygotować scenariusz co należy robić w takiej sytuacji. Przygotowanie scenariusza nie tylko będzie nam potrzebne do planu awaryjnego, ale również do tego aby napisać odpowiednią legislację wewnętrzną -inaczej nazywaną procedurą dotyczącą przeciwdziałania ryzykom. 

Scenariusz powinien zakładać w tym przykładzie jak najlepszy interes klienta. Dlaczego? Dlatego, że dobrze zaopiekowany klient to mniejsze problemy. Czasami rozmowa z klientem wystarczy, kupony na inne zabiegi. Ważąc interes obu stron należy wpierw skonsultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem aby ten odpowiednio doradził jaką drogą można iść. Każda decyzja może mieć dalekosiężne skutki i lepiej dwa razy się zastanowić niż popełnić błąd. Dlatego też, planowanie reakcji na ryzyko rownież powinno być wyważone.

Krok 4 Wprowadzenie procedur i wytycznych dotyczących ryzyk

Kiedy plany reakcji na ryzyko zostaną stworzone należy przejść do kroku czwartego polegającego na stworzeniu wewnętrznych procedur. Procedur jak postępować w danej sytuacji. Procedur, które będą przestrzegały zakresu pracy aby ryzyko nie doszło do skutku. 

Krok 5 Monitorowanie ryzyka

Stworzenie wszystkich kroków nie będzie kompletne jeżeli nie będziemy monitorować ich przestrzegania. Oznacza to, że jeżeli sporządziliśmy procedury wewnętrzne to należy też zweryfikować czy są one respektowane przez pracowników i nas samych. Monitoring powinien odbywać się raz na 3-5 miesięcy. W zależności od potrzeb. Jeżeli po 3 miesiącach widzimy, że jakaś procedura się nie sprawdza staramy się ją poprawić. 

 

źródło:

 1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryzyko
 2. Šmid W. (2012). Boss leksykon, wydawnictwo Dr Lex, Kraków, s. 476
 3. E.Szczepanik (2010). Ryzyko w działalności gospodarczej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa, s. 17