Pasożytnicza konkurencja – czyli słów kilka o kopiowaniu pomysłów na biznes

Zdarzyło wam się kiedyś, że wasza konkurencja kopiowała po was pomysły? To znaczy wy wymyśliliście unikalną promocję – ktoś zrobił taką samą, wy poruszacie jakiś temat – konkurencja zaczęła rownież to robić. Wy zajmujecie się szczególnym zakresem – konkurencja zaczęła rownież to robić. Zbieracie klientów, użytkowników, a ktoś ewidentnie kopiuje wasz biznes przez kopiowanie waszych rozwiązań. Dochodzi do tego, że obserwujecie ciąg zdarzeń po sobie, który potwierdza to, że wasze rozwiązania są wprowadzane do konkurencji. Wy wkładacie mozolny czas na budowanie marki, oraz finanse a konkurencja kopiuje pomysły i sprzedaje je jako swoje zaraz po tym jak wy oficjalnie coś wprowadzacie na rynek. Brzmi znajomo?

No tak, ktoś by powiedział – ale przecież wszystko trzeba udowodnić i nie jest to taka prosta sprawa – oczywiście! Ale są pewne ale, o których się mało mówi dlatego dziś o tym post.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest każdedziałanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta”. 

Jest coś takiego jak “konkurencja pasożytnicza” to inaczej zachowania mające na celu pobieranie bezpośrednich korzyści materialnych – choć uznaje się rownież, że mogą być rownież pozamaterialne w zakresie przejęcia cudzego produktu, usługi. Co ciekawe nie musi zaistnieć “przejęcie” fizyczne danego produktu czy usługi, pomysłu, ale może to być wykorzystanie przez konkurencję cudzego wysiłku organizacyjnego na stworzenie danej usługi czy też produktu i czerpanie z niego korzyści.

Przykładem może być sytuacja, w której ktoś buduje markę, działa według strategii itd.. konkurencja widzi, że to co robi ten przedsiębiorca się sprawdza, sprzedaje. Kolejno konkurencja zaczyna kopiować rozwiązania przyjęte przez tą markę i zbiera korzyści w postaci klientów itd.

Konkurencja pasożytnicza inaczej opisując – osoba dokonująca konkurencji pasożytniczej buduje swoją renomę wykorzystując cudzą pozycję rynkową. Najczęściej objawia się to kopiowaniem pomysłów, rozwiązań, usług, osiągnięć rynkowych.

Przykładem pasożytnictwa może być sytuacja, w której ktoś wymyśla daną usługę, realizuje wkład organizacyjny, finansowy na stworzenie danego “kontentu”, realizuje całą drogę reklamy itd a drugi podmiot korzystając z renomy tej usługi/produktu wprowadza to samo na rynek. Sytuacja staje się coraz bardziej ewidentna jeżeli kopiowania jest więcej.

Ktoś mógłby napisać, że tak działa konkurencja i taka jest kolej rzeczy, że jak coś się sprawdza to inni to kopiują. Nie do końca. Jest cienka granica pomiędzy konkurencja a konkurencją pasożytniczą, która może nosić znamiona czynów nieuczciwej konkurencji.

W sytuacji ewidentnej, gdzie zbierane są skrupulatnie dowody – gdzie jeden podmiot kopiuje po kimś rożne działania, wykorzystuje zakres renomy danej firmy w celu osiągnięcia korzyści może być uznane jako czyn nieuczciwej konkurencji mimo, iż nie godzi wprost w podmiot, którego renoma czy też usługi są kopiowane. Uchwała SN z 23 II 1995 r., sygn. III CZP 12/95 oraz wiele wyroków sądów, świadczą o tym, że można pociągnąć do odpowiedzialności dany podmiot na gruncie pasożytniczej konkurencji

______________________________

Podana powyżej treść nie jest opinią prawną ani poradą prawną. Wszelkie decyzje powinny być podejmowane na podsatwie dokładnej analizy ryzyka oraz weryfikacji prawnej. Tylko dokładna weryfikacja stanu faktycznego Twojej sprawy umożliwia wskazanie najlepszych rozwiązań prawnych w Twojej sprawie. W tym celu skontaktuj się z prawnikiem. Artykuły zamieszczone na stronie są aktualne na dzień publikacji, z racji tego, że prawo często się zmienia mniej na uwadze to, że podane informacje mogą być już nieaktualne.