Ruszył nabór wniosków do programu ratowania firm w trudnościach ekonomicznych – tzw. Polityki Nowej Szansy

24 września Ministerstwo Rozwoju opublikowało komunikat dotyczący wsparcia dla przedsiębiorców, którzy są w trudnej sytuacji ekonomicznej, a którzy potrzebują pomocy restrukturyzacyjnej. Ci, którzy takiej pomocy potrzebują mogą składać wnioski od 24 września 2020r. wnioski i wsparcie w ramach tzw. Polityki Nowej Szansy.

Rząd wskazuje, że “Polityka Nowej Szansy to instrument pomocowy oferowany przedsiębiorcom w celu ich ratowania lub restrukturyzacji, przewidziany ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Jest odpowiedzią na potrzeby firm, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej i wymagają wsparcia w procesie zmian w swoim biznesie. Budżet projektu to maksymalnie 120 milionów złotych rocznie przez 10 lat, co w sumie daje maks. 1,2 miliarda złotych oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w latach 2020-2021, min. 600 mln zł w 2020 roku.”

Opracowaliśmy rozwiązania pod szyldem Polityka Nowej Szansy z myślą o przedsiębiorcach,  którzy już od jakiegoś czasu przeżywają kryzys, a pandemia go pogłębiła. Mowa tu o takich firmach, które są zagrożone niewypłacalnością lub już są niewypłacalne i chcą uratować swój biznes, także mają na to pomysł. Instrumenty Polityki Nowej Szansy uzupełniają znane już przedsiębiorcom narzędzia wsparcia z tarcz antykryzysowych. Pomoc będzie mogła być udzielana zarówno przedsiębiorcom, których trudności nie są związane z epidemią, jak i tym, którzy dotknięci skutkami COVID-19 skorzystali z tarczy antykryzysowej, ale nadal potrzebują wsparcia

– wyjaśnia Jadwiga Emilewicz, wicepremier, minister rozwoju.

“Polityka Nowej Szansy i przyjęta w jej ramach ustawa o pomocy publicznej stanowi odpowiedź na występujące na rynku ograniczenia związane z finansowaniem przedsiębiorstw będących w kryzysie, w tym również spowodowanych przez epidemię Covid-19, mających jednak potencjał do dalszego rozwoju. Środki pochodzące z tej ustawy można jednocześnie łączyć ze wsparciem przewidzianym w ramach Tarczy Antykryzysowej. Jako Agencja Rozwoju Przemysłu jesteśmy gotowi do podjęcia się nowego wyzwania. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu we współpracy z biznesem, w tym również z przedsiębiorcami znajdującymi się w trudnej sytuacji, posiadamy niezbędny know-how w obszarze restrukturyzacji, którym będziemy w stanie się podzielić z beneficjentami programu” 

– precyzuje Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

______________________________ *** ________________________________

Natomiast w pierwszej kolejności należy wskazać czym jest restrukturyzacja albowiem jest to istotne zagadnienie, które powinno się znać analizując tą pomoc.

Kiedy przedsiębiorca ma problemy ekonomiczne nie powinien czekać, aż same one się rozwiążą. Należałoby podjąć odpowiednie kroki do tego, aby zminimalizować zagrożenia, czy podjąć takie kroki, aby powrócić na tor płynności ekonomicznej i uratować przedsiębiorstwo.

Słownik języka polskiego definiuje restrukturyzację jako zmianę organizacji czegoś np. przedsiębiorstwa. Analizuje się całą organizację, wszelkie procesy jakie zachodzą w przedsiębiorstwie aby przygotować plan ratujący albowiem restrukturyzacja ma na celu zachowanie przedsiębiorstwa, aby dalej mogło funkcjonować, inaczej niż upadłość. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Restrukturyzację przeprowadza się wnastępujących postępowaniach restrukturyzacyjnych:
1)  postępowaniu o zatwierdzenie układu;
2)  przyspieszonym postępowaniu układowym;
3)  postępowaniu układowym;
4)  postępowaniu sanacyjnym.

Czym one się od siebie różnią?

Ad1. Postępowanie o zatwierdzenie układu:

  1. umożliwia zawarcie układu wwyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu;
  2. może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających dogłosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Ad2. Przyspieszone postępowanie układowe

1)  umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie;

2)  może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Ad3. Postępowanie układowe:

  1. 1)  umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności;
  2. 2)  może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Ad4. Postępowanie sanacyjne
Postępowanie sanacyjne umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.

______________________________ *** ________________________________

Dla kogo pomoc ma być przeznaczona?

Wsparcie jest przeznaczone dla przedsiębiorców. Nie ma znaczenia czy to mikro, małe czy średnie albo duże przedsiębiorstwo. Istotą jest aby byli to przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej lub ci, którzy aktualnie są w trakcie restrukturyzacji albo przedsiębiorstwa, które rozważają likwidację. 

Wnioski

Jak informuje komunikat nabór wniosków ma charakter ciągły i należy je składać bezpośrednio w Agencji Rozwoju Przemysłu lub w Ministerstwie Rozwoju. Można je złożyć za pomocą ePUAP albo drogą poczty tradycyjnej.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania budżetu projektu przewidzianego dla każdego roku.

Wniosek należy złożyć w formie dokumentu zawierającego niezbędne elementy zawarte w Ustawie z dnia 16 lipca o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

Wykaz dokumentacji oraz wszelkie wzory znajdziecie się na stronie:

www.arp.pl/uslugi-finansowe/polityka-nowej-szansy 

Z jakich dokładnie opcji mogą korzystać przedsiębiorcy?

Polityka Nowej Szansy to kilka opcji. Pierwszą z nich jest “Pomoc na ratowanie” – to krótkookresowe pożyczki. Wysokość danej pożyczki będzie wiadoma dopiero po analizie stanu faktycznego i sytuacji ekonomicznej danego przedsiębiorcy. Zgodnie z komunikatem “Pożyczki te będą udzielane na 6 miesięcy. Jeżeli okres lub wysokość tej pomocy okaże się niewystarczająca, przedsiębiorca z sektora MŚP będzie mógł wystąpić o dodatkową pożyczkę z puli tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego i przedłużyć tym samym okres spłaty do 18 miesięcy.

Drugą opcją jest “Pomoc na restrukturyzację”. Pomoc ta obejmuje “zapewnienie przedsiębiorcy płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji. Jeśli sytuacja przedsiębiorcy poprawi się na tyle, że będzie mógł kontynuować swoją działalność, zamiast się restrukturyzować albo likwidować, będzie zobowiązany jedynie do złożenia stosownego oświadczenia i zwrotu pożyczki. 

Trzecią opcją jest „tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne przyznawane na okres do 18 miesięcy”. Tymczasowe wsparcie obejmie przedsiębiorców, którzy są w stanie samodzielnie przeprowadzić restrukturyzację, ale potrzebują wsparcia płynności finansowej po to, aby cały proces przebiegł skutecznie. 

Należy podkreślić, że z tej formy pomocy mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa tylko w ramach zatwierdzonego przez KE programu pomocowego. 

Ostatnia z opcji to “Pomoc na restrukturyzację”, która jest dla przedsiębiorców, którzy nie wiedzą jak przeprowadza się restrukturyzacje i sami nie są w stanie rzetelnie udźwignąć takiego zadania, ale przygotowali jej plan – koszty mogą być finansowane jako element pomocy na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne. 

Wszystko jednak zależy od indywidualnej sytuacji danego przedsiębiorcy.

Pełen komunikat do przeczytania TU: https://www.gov.pl/web/rozwoj/rozpoczynamy-nabor-wnioskow-do-programu-ratowania-firm-w-trudnosciach-ekonomicznych–tzw-polityki-nowej-szansy

Źródła:

https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/polityka-nowej-szansy
https://www.gov.pl/web/rozwoj/rozpoczynamy-nabor-wnioskow-do-programu-ratowania-firm-w-trudnosciach-ekonomicznych–tzw-polityki-nowej-szansy
ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne
ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

_______________________________________________________________

Podana powyżej treść nie jest opinią prawną ani poradą prawną. Wszelkie decyzje powinny być podejmowane na podsatwie dokładnej analizy ryzyka oraz weryfikacji prawnej. Tylko dokładna weryfikacja stanu faktycznego Twojej sprawy umożliwia wskazanie najlepszych rozwiązań prawnych w Twojej sprawie. W tym celu skontaktuj się z Adwokatem lub Radcą Prawnym w Twoim miejscu zamieszkania/prowadzenia biznesu. Artykuły zamieszczone na stronie są aktualne na dzień publikacji, z racji tego, że prawo często się zmienia mniej na uwadze to, że podane informacje mogą być już nieaktualne.