Jeżeli jesteś na moim blogu może to oznaczać, że poszukujesz informacji na tematy prawne w branży kosmetycznej.

Blog Kosmetyka Prawo to blog prawniczy. Piszemy o ciekawych zagadnieniach, które mogą zainteresować głownie przedsiębiorców. Poruszamy tematykę orzecznictwa, przepisów prawnych, ciekawych pozycjach książkowych czy zagadnień stricto biznesowych. 

Blog nie jest poradą ani opinią prawną czy interpretacją prawa, ma on jedynie charakter informacyjny.  Nie należy sugerować się we własnej sprawie treściami tu zawartymi – z prostego powodu – każdy stan faktyczny jest inny i wystarczy jeden mały szczegół aby dana treść przeczytana w internecie nie była adekwatna do danego stanu faktycznego.

Dlatego daleka jestem od jakichkolwiek wzorów czy też pouczania kogokolwiek. Jeżeli zatem potrzebujesz porady prawnej skontaktuj się z prawnikiem w celu indywidualnej konsultacji prawnej.

Każda sprawa jest inna i tylko dokładna indywidualna weryfikacja przez prawnika dokumentacji, stanu faktycznego czyli tego co jest sprawą może Ci pomóc.

Na początku jednak zapraszam Cię do zapoznania się z Polityką Prywatności 

Kim jestem?

Nazywam się Charlotta Lendzion i jestem prawnikiem. Prawo ukończyłam z wyróżnieniem i  aktualnie prowadzę badania naukowe w ramach pracy doktorskiej z prawa nowych technologii i zobowiązań umownych. Wszelkie działania w sferze internetowej nie są mi obce, jak również kwestie odpowiedzialności odszkodowawczej oraz zakres realizacji umów.

Dodatkowo:

 • Jestem mediatorem w sprawach cywilnych przy Sądzie Okręgowym, oznacza to, że jeżeli jesteś z kimś w sporze np. pracownikiem, pracodawcą, kontrahentem to moim zadaniem jest pomóc Ci rozwiązać ten spór nie idąc do sądu. Jeżeli zatem masz tego typu sprawy zapraszam Cię do kontaktu. Konsultacja jest bezpłatna!

 

Zasady obowiązujące na blogu:

 1. Blog jest prowadzony przez Charlottę Lendzion ul. Lema 4a lok.1 80-126 Gdańsk
  kontakt@ kosmetykaprawo.pl NIP:8771332187
 2. Ilekroć wskazywane jest na:
  Osobę odwiedzającą Bloga/ Użytkownika – rozumie się przez to każdą osobę, która odwiedza Bloga znajdującego się pod adresem: https://kosmetykaprawo.pl
 3. Minimalne wymagania techniczne:
  – komputer lub laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; 
  – dostęp do poczty elektronicznej; 
  – przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 49.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 39.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 54.0. i wyższej, Safari w wersji 10.0  i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; 
  – zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×780;
 4. Korzystanie z  Bloga internetowego https://kosmetykaprawo.pl jest nieodpłatne.
 5. Zabronione jest dostarczanie przez odwiedzających Bloga treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Osoba odwiedzająca Bloga zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Bloga, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w  jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Bloga  do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie jakiejkolwiek działalności reklamowej lub promocyjnej.
 6. Blog nie jest poradą ani opinią prawną, ma jedynie charakter analityczny, punkty widzenia, natomiast nie należy sugerować się we własnej sprawie treściami tu zawartymi – z prostego powodu – każdy stan faktyczny jest inny i wystarczy jeden mały szczegół aby dana treść przeczytana w internecie nie była adekwatna do danego stanu faktycznego. Dlatego daleka jestem od jakichkolwiek wzorów czy też pouczania kogokolwiek. Jeżeli zatem potrzebujesz porady prawnej skontaktuj się z prawnikiem w celu indywidualnej konsultacji prawnej. Każda sprawa jest inna i tylko dokładna indywidualna weryfikacja przez prawnika dokumentacji, stanu faktycznego czyli tego co jest sprawą może Ci pomóc.
 7. Posty zamieszczone na Blogu są aktualne na dzień publikacji, z racji tego, że prawo często się zmienia mniej na uwadze to, że podane informacje mogą być już nieaktualne.
 8. Treści na Blogu nie są żadną forma rekomendacji. Jeśli chcesz wykorzystywać informacje zawarte na blogu, to robisz to wyłącznie na swoją odpowiedzialność.
 9. Osoba odwiedzająca Bloga  ma prawo do złożenia reklamacji na adres kontakt @ kosmetykaprawo.pl
 10. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Klienta zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli wystąpią braki w zgłoszeniu reklamacyjnym Osoba odwiedzająca Bloga, która złożyła reklamację bez zbędnej zwłoki zostanie poinformowana  o tym fakcie.
 11. Autor bloga nie zezwala na kopiowanie, powielanie lub przedruk materiałów zawartych na stronie https://kosmetykaprawo.pl bez pisemnej zgody.
 12. W zakresie zasad dotyczących ochrony danych osobowych i Plików Cookie reguluję to Polityka Prywatności, z którą należy się zapoznać.
 13. Newsletter

  1. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dobrowolnej dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu przesyłania Newslettera zawierającego informację handlowe o nowych Produktach/Produktach Cyfrowych/Usługach, promocjach  dotyczących Kosmetyka Prawo.
  2. Newsletter będzie wysyłany na wskazany przez Użytkownika adres e-mail podany podczas procesu rejestracji.
  3. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
  4. Użytkownik, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Użytkownikowi wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
  5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się, a także link do aktywnego wypisania.
  6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji wskazanej w ust. 5 powyżej lub wysyłając wiadomość 
   na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@llegal.pl
  7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.
  8. Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację a jej zakres reguluje postanowienie pk.9  niniejszego Regulaminu.
 14. Autor Bloga zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w następujących sytuacjach:
  – zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
  – zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych;