• Siła wyższa, nadzwyczajna zmiana okoliczności czy następcza niemożliwość świadczenia? Czy przedsiębiorcy mogą się na to powoływać?

    Cz jest jakiś sposób prawny do odstąpienia  od umowy , albo nie wywiązania się z zobowiązań przez koronawirusa? Sytuacja koronawirusa jest niestandardową sytuacja i należy ją rozpatrywać pod różnymi płaszczyznami prawa.  W sieci można się spotkać z opiniami, że koronawirus jest argumentem o „siły wyższej” i ją utożsamia, a co za tym idzie co do zasady może wyłączyć odpowiedzialność za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań. Jednak czy ma to uzasadnienie w faktach? Dlatego też postanowiłam przybliżyć zakres tego pojęcia. Należy jednak wskazać, że udowodnienie wpływu siły wyższej nie do końca będzie takie proste jak się wydaje i nie do końca próba ucieczki od zobowiązań będzie wskazana. Istotą czy wykorzystanie…