• Jak dostosować stronę internetową do RODO? Zgodność prawna strony internetowej

    Strona internetowa powinna funkcjonować jak w zegarku. Po wejściu w życie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) zakres wymogów znacznie się powiększył. Jednak nie tylko RODO nakłada szereg wymogów. Wymogi informacyjne również są nakładane przez inne ustawy dlatego też postaram się po krótce przedstawić kilka istotnych wskazówek dotyczących zgodności prawnej strony internetowej prowadzonej przez przedsiębiorcę. Podanie informacji o administratorze danych: Artykuł  13 – RODO Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą1.  Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie następujące informacje:a) swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela;b) gdy…