• Wzór zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i handlowych dla salonu kosmetycznego i fryzjerskiego

    Wzór na pozyskanie zgody na działania marketingowe/handlowe dla salonu kosmetycznego, fryzjerskiego Ważne jest to aby: Aby zgoda była ważna oświadczenie przez klienta wymaga aby było złożone dobrowolnie. Wszelkiego rodzaju działania przymuszające, wymuszające na klienci wyrażenia zgody są uznawane jako działania bezprawne i mogą naruszać interesy konsumentów jak również przepisy RODO. Nie wyrażenie zgody na działania marketingowe/handlowe nie mogą być uzależnione od dopuszczenia do skorzystania usługi (np. odmowa skorzystania z usługi itd) Zgoda nie może być dorozumiana – powinna być jasna i nie wprowadzająca konsumenta w błąd. Wraz ze zgodą marketingową Klientowi powinien zostać doręczony obowiązek informacyjny, czyli druk dotyczący wszelkich informacji dotyczących Administratora Danych Osobowych, powinna otrzymać informacje w których…