Wzór zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i handlowych dla salonu kosmetycznego i fryzjerskiego

Wzór na pozyskanie zgody na działania marketingowe/handlowe dla salonu kosmetycznego, fryzjerskiego

Ważne jest to aby:

  1. Aby zgoda była ważna oświadczenie przez klienta wymaga aby było złożone dobrowolnie. Wszelkiego rodzaju działania przymuszające, wymuszające na klienci wyrażenia zgody są uznawane jako działania bezprawne i mogą naruszać interesy konsumentów jak również przepisy RODO.
  2. Nie wyrażenie zgody na działania marketingowe/handlowe nie mogą być uzależnione od dopuszczenia do skorzystania usługi (np. odmowa skorzystania z usługi itd)
  3. Zgoda nie może być dorozumiana – powinna być jasna i nie wprowadzająca konsumenta w błąd.
  4. Wraz ze zgodą marketingową Klientowi powinien zostać doręczony obowiązek informacyjny, czyli druk dotyczący wszelkich informacji dotyczących Administratora Danych Osobowych, powinna otrzymać informacje w których dowie się o możliwości cofnięcia zgody w każdym czasie, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych do czasu jej wycofania.
  5. Poniższy wzór służy jedynie poglądowo i należy go dopasować do danego przedsiębiorstwa.

_________________________________

Podana powyżej treść nie jest opinią prawną ani poradą prawną. Wszelkie decyzje powinny być podejmowane na podsatwie dokładnej analizy ryzyka oraz weryfikacji prawnej. Tylko dokładna weryfikacja stanu faktycznego Twojej sprawy umożliwia wskazanie najlepszych rozwiązań prawnych w Twojej sprawie. W tym celu skontaktuj się z prawnikiem. Artykuły zamieszczone na stronie są aktualne na dzień publikacji, z racji tego, że prawo często się zmienia mniej na uwadze to, że podane informacje mogą być już nieaktualne.