Wzór zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i handlowych dla salonu kosmetycznego i fryzjerskiego

Wzór na pozyskanie zgody na działania marketingowe/handlowe dla salonu kosmetycznego, fryzjerskiego

Ważne jest to aby:

  1. Aby zgoda była ważna oświadczenie przez klienta wymaga aby było złożone dobrowolnie. Wszelkiego rodzaju działania przymuszające, wymuszające na klienci wyrażenia zgody są uznawane jako działania bezprawne i mogą naruszać interesy konsumentów jak również przepisy RODO.
  2. Nie wyrażenie zgody na działania marketingowe/handlowe nie mogą być uzależnione od dopuszczenia do skorzystania usługi (np. odmowa skorzystania z usługi itd)
  3. Zgoda nie może być dorozumiana – powinna być jasna i nie wprowadzająca konsumenta w błąd.
  4. Wraz ze zgodą marketingową Klientowi powinien zostać doręczony obowiązek informacyjny, czyli druk dotyczący wszelkich informacji dotyczących Administratora Danych Osobowych, powinna otrzymać informacje w których dowie się o możliwości cofnięcia zgody w każdym czasie, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych do czasu jej wycofania.
  5. Poniższy wzór służy jedynie poglądowo i należy go dopasować do danego przedsiębiorstwa.