• RODO w salonie kosmetycznym/fryzjerskim – jak ogarnąć? cz.1

    Ostatnio czytam często o problemach związanych z tym jak “ogarnąć” RODO w salonie beauty. RODO to nie tylko formalność, ale rownież faktyczne działania mające na celu rzeczywiście respektowanie praw i wolności osób, których dane dotyczą. Rozmawiając z właścicielami salonów czasami padają pytania – ale jak to ogarnąć, skoro korzystam z wielu narzędzi. No właśnie, aby rozpocząć “ogarnianie” warto w pierwszej kolejności zrobić listę wszystkich narzędzi, z których się korzysta oraz procesów biznesowych jakie zachodzą w danym salonie. Czasami jest to trudne przedsięwzięcie, bo ktoś nie wie, że np. korzysta z chmury a tak się czasami dzieje. Takie informacje są bardzo ważne, bo wiążą się również z odpowiednim przygotowaniem analizy ryzyka…

  • Czy podpisana zgoda na zabieg kosmetyczny może być uznana za nieważną?

    Podpisana zgoda na zabieg kosmetyczny jeżeli jest obarczona wadami oświadczeń woli może zostać uznana za nieważną! Jednak od początku czym jest oświadczenie woli? Oświadczenie woli jest przejawem  woli ludzkiej zmierzające do wywołania skutku prawnego w postaci powstania, zmiany, ustania stosunku prawnego a zatem jest to każde zachowanie człowieka wyrażające jego wolę w sposób dostateczny. Przykładami oświadczenia woli jest np. podpisanie umowy o pracę, zakup produktów w sklepie, podpisanie zgody na zabieg kosmetyczny, a więc jest to przejawianie w sposób dostateczny swojej woli w jakimś zakresie, której skutek wywoła jakieś określone konsekwencje prawne. Czasami jest ono na piśmie czasami w sposób dorozumiany, czasami w wersji elektronicznej np. wysłaniem e-mail. Zgodnie z…

  • Wysłanie danych osobowych na podany przez klienta błędy adres e-mail jest incydentem ochrony danych

    Niedawno nałożona kara w zakresie ochrony danych osobowych na pewien podmiot wzbudziła niemałe kontrowersje. Głównie w zakresie konkretnego stanu faktycznego, który tam miał miejsce. Stan faktyczny: Klient wskazał błedny adres e-mial do wysłania polisy ubezpieczeniowej. Podmiot, któ®y to zrobił nie miał wiedzy, że adres e-mail jest błędy, bo co do zasady zakładał, że skoro klient go podał to oznacza, że jest uprawniony do posługiwania się danym adresem. Na wskazany przez klienta adres e-mial została wysłana polisa ubezpieczeniowa. Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) w maju 2020 r. wpłynęła informacja od osoby postronnej o naruszeniu ochrony danych osobowych, które polegało na wysłaniu pocztą elektroniczną przez agenta ubezpieczeniowego, będącego podmiotem przetwarzającym dla Towarzystwa Ubezpieczeń…