Prawa osoby oszpeconej zabiegiem kosmetycznym – odszkodowanie i zadośćuczynienie czy tylko takie opcje?

Niewątpliwie bardzo ważny temat w kontekście wyrządzonej szkody.

Błędy w zabiegu mogą występować z różnych przyczyn. I nie chodzi tu o to kto dany zabieg kosmetyczny wykonał, ale o fakt jakie prawa przysługują osobie – klientce/klientowi kiedy dozna szkody na skutek takiego zabiegu.

Jest to dość istotna kwestia, bo niekiedy szkody mogą być małe, łatwo usuwalne, a niekiedy oszpecenie może doprowadzić do nieodwracalnych skutków. Sprawa się komplikuje jeżeli szkoda dotyczy przykładowo okolic twarzy czy doprowadza do śmierci.

Aby można było mówić o szkodzie musi zajść szkoda, wydarzenie wywołujące tą szkodę oraz związek przyczynowo-skutkowy między zdarzeniem a szkodą.Trzeba wiedzieć również, że szkodę trzeba udowodnić. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne (art.6 kc).

Warto wskazać, że w przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia w zakresie naprawienia doznanej szkody można próbować przed sądem domagać się nie tylko naprawienia szkody, ale również wnieść o zwrot kosztów, które pozostały w związku przyczynowo skutkowym z daną szkodą. Są to m.in:

 1. Zadośćuczynienie za krzywdę
 2. Odszkodowanie
 3. Utracony zarobek/korzyści
 4. Zwrot wydatków na leczenie/ zabiegi przywracające stan poprzedni/ “ratujący”
 5. Koszty wizyt u psychologa tudzież psychiatry – jeżeli takie były konieczne
 6. Jeżeli osoba na skutek poniesienia szkody dozna inwalidztwa – może domagać się renty lub jeżeli to konieczne koszty związane przekwalifikowaniem do innego zawodu
 7. Jeżeli na skutek błędnego zabiegu kosmetycznego osoba umrze – rodzina może domagać się m.in kosztów pogrzebu

Warto wskazać, że wymienione powyżej opcje nie zawsze będą miały zastosowanie bo w dużej mierze to dany stan faktyczny – czyli to co się wydarzyło naprawdę będzie determinowało jakie składniki będzie można wykorzystać. Podobnie z kosztami – koszty muszą być uzasadnione, a nie oderwane od rzeczywistości. Dlatego tak istotne jest aby w takich sytuacjach korzystać ze wsparcia prawnika procesowego, który będzie w stanie dokładnie przygotować pozew wraz z niezbędnymi załącznikami.

Niekiedy sytuacja jest na tyle poważna, że warto przeanalizować czy nie doszło do naruszenia przepisów karnych i rozważyć złożenie prywatnego aktu oskarżenia, choć zdarzają się sytuacje, że podczas rozprawy cywilnej o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną zabiegiem kosmetycznym do sprawy dołącza prokurator. O przystąpieniu prokuratora do sprawy cywilnej można przeczytać tu-> https://kosmetykaprawo.pl/przystapienie-prokuratora-do-sprawy-w-przypadku-rozprawy-cywilnej-o-odszkodowanie-za-zabieg-kosmetyczny/.

Co jest m.in ważne w sprawie o odszkodowanie?

 1. Przed zabiegiem warto we własnym zakresie zrobić zdjęcie przed i po zabiegu
 2. W razie bólu podczas zabiegu zgłaszać personelowi wykonującemu zabieg swoje zastrzeżenia odrazu, a nie czekać z tym.
 3. Istotna jest informacja kto wykonywał zabieg – czy doświadczona osoba, czy uczeń, student, praktykant itp.
 4. Jeżeli po zabiegu zauważy się jakieś problemy lub efekt nie był taki jak zapewniano typu: krzywo wykonany, błędnie, nie taki kolor, ból lub inne objawy – należy odrazu to zgłaszać – najlepiej na piśmie. Personel podmiotu wykonujący zabieg ma obowiązek przyjęcia reklamacji na piśmie, ustnie do protokołu (tu można wymagać kopii tego protokołu co zostało wpisane do niego). z datą i podpisem osoby przyjmującej reklamację.
 5. Pamiętaj aby brać paragon za zakup usługi!
 6. Dokumentacja zabiegowa
 7. Zbieranie wszelkich dowodów wykonania zabiegu, oraz zapisywanie faktów, które mogą być pomocne.
 8. Przydatne są również opinie specjalistów dotyczące danej szkody (lekarze, biegli)
 9. Rachunki za psychologa/psychiatrę – jeżeli takowe wizyty są realizowane
  Innymi słowy wszelka dokumentacja potwierdzająca doznanie szkody, poniesione koszty oraz wszelkie informacje jak szkoda wpłynęła psychicznie/zawodowo etc. na osobę poszkodowaną i jej otoczenie.

Pamiętaj! Jeżeli masz wątpliwości natury prawnej warto skonsultować się z Adwokatem lub Radcą Prawnym w celu wsparcia prawnego procesowego w tym zakresie.

__________________________________________________

Podana powyżej treść nie jest opinią prawną ani poradą prawną. Wszelkie decyzje powinny być podejmowane na podstawie dokładnej analizy ryzyka oraz weryfikacji prawnej. Tylko dokładna weryfikacja stanu faktycznego Twojej sprawy umożliwia wskazanie najlepszych rozwiązań prawnych w Twojej sprawie. W tym celu skontaktuj się z prawnikiem. Artykuły zamieszczone na stronie są aktualne na dzień publikacji, z racji tego, że prawo często się zmienia mniej na uwadze to, że podane informacje mogą być już nieaktualne.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz