biznes

Nieoczywiste koszty podatkowe w branży kosmetycznej

Prowadząc salon kosmetyczny/kosmetologiczny warto zwrócić uwagę jakie wydatki może ponieść przedsiębiorca, które wpłyną na zadowolenie klienta lub zwiększenie efektywności prowadzonego biznesu, a jednocześnie będą jako koszt podatkowy pomniejszały należny podatek dochodowy do zapłaty. Koszt podatkowy […]

działalność nierejestrowana

Co grozi za brak kasy fiskalnej świadcząc usługi kosmetyczne, kosmetologiczne lub fryzjerskie w działalności nierejestrowanej?

Zgodnie z przepisami prawa osoby świadczące usługi kosmetyczne i fryzjerskie powinny obligatoryjnie posiadać kasę fiskalną. Nawet osoby, które chcą świadczyć usługi na podstawie działalności nieewidencjonowanej (nierejestrowanej). Fakt ten potwierdza interpretacja podatkowa Nr interpretacji: 0111-KDIB3-3.4018. 5.2018.2.MS, […]