• Działalność nierejestrowa – początkująca kosmetyczka musi posiadać kasę fiskalną i nadany NIP – omówienie interpretacji.

    Przepisy dotyczące działalności nierejestrowej, które istotnie wpłynęły na osoby, które stawiają pierwsze kroki w prowadzeniu „własnych biznesów” ale boją się zakładać działalności gospodarczej. Nie musieliśmy długo czekać na interpretacje urzędów skarbowych w tym temacie. Nowe przepisy dają szansę nowym podmiotom „spróbować” prowadzić swój biznes bez konieczności rejestracji w CEIDG oraz bez opłacania ZUS. Pojawiła się indywidualna interpretacja podatkowa dotycząca osób, które chcą wykonywać usługi kosmetyczne takie jak: manicure, makijaż czy farbowanie rzęs, ale nie chcą prowadzić działalności gospodarczej, ponieważ miesięczny dochód nie będzie przekraczał 50 proc. minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. Krajowa Izba Skarbowa uznała, że osoby, które świadczą usługi kosmetyczne i kosmetologiczne nie tylko powinny korzystać z profitów dotyczących ustawy prawo…

  • Czy usługi kosmetyczne mogą być zwolnione z VAT? Omówienie interpretacji podatkowej

    Otrzymuje od was różne pytania, które was nurtują. Dziś postanowiłam przygotować omówienie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie zwolnienia z VAT w zakresie usług/zabiegów kosmetycznych. Hybrydowe gabinety łączące usługi lecznicze oraz kosmetyczne borykają się z tym, czy usługi kosmetyczne można zwolnić z Vat jak w przykładu usług stricte leczniczych. Udało mi się dotrzeć do ciekawej interpretacji podatkowej. Warto wskazać, że jest to indywidualna interpretacja i ma zastosowanie do danego wnioskodawcy, a nie do ogółu jednak istotne są pewne założenia ogólne, na które organ się powołuje, które mogą (ale nie muszą) być brane pod uwagę przy uwzględnianiu wniosków z tego zakresu od innych podmiotów. Istotne w danej indywidualnej interpretacji jest nie tylko…

  • Czym jest należyta staranność?

    Rozpoczynając wpis dotyczący bodajże najważniejszej przesłanki odpowiedzialności, która co do zasady zawsze jest badana w celu przypisania odpowiedzialności, należałoby wskazać treść komentarza Andrzeja Kidyby “Przepis art. 355 § 1 k.c. formułuje legalną definicję należytej staranności w stosunkach obligacyjnych. To właśnie należytą staranność system prawny wskazuje najczęściej jako kryterium oceny zachowania podmiotu, któremu chcemy przypisać odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania albo dopuszczenia się czynu niedozwolonego. ” Należyta staranność ma odniesienie w każdej czynności jaką wykonujemy i jeżeli dochodzi do sytuacji powstania sporu zawsze ona będzie badana. Obiektywnie można wskazać, że ma ona zastosowanie do każdego i do każdej dziedziny naszego życia bez względu na to czym się zajmujemy. Jest ona jedną z klauzul generalnych w porządku…