Co grozi za brak kasy fiskalnej świadcząc usługi kosmetyczne, kosmetologiczne lub fryzjerskie w działalności nierejestrowanej?

Zgodnie z przepisami prawa osoby świadczące usługi kosmetyczne i fryzjerskie powinny obligatoryjnie posiadać kasę fiskalną. Nawet osoby, które chcą świadczyć usługi na podstawie działalności nieewidencjonowanej (nierejestrowanej). Fakt ten potwierdza interpretacja podatkowa Nr interpretacji: 0111-KDIB3-3.4018. 5.2018.2.MS, 0114-KDIP3-1.4011. 378.2018.3.ES O niej możecie przeczytać w moim poście TU.

Fakt obligatoryjności posiadania kasy fiskalnej przy świadczeniu usług kosmetycznych i fryzjerskich wynika z zgodnie z art. 15 ust.2 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) osoba, która chce takie usługi świadczyć musi mieć nadany numer NIP. Dodatkowo osoby takie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących powinny mieć kasę fiskalną i nie mogą korzystać z zwolnienia od tego obowiązku powołując się na limit obrotu do 20 000 zł.

Wykonywanie usług kosmetycznych, kosmetologicznych czy fryzjerskich powoduje obowiązek księgowania przychodów na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Co zatem jeżeli ktoś korzysta z działalności nierejestrowanej i nie ma kasy fiskalnej?

Zgodnie z artykułem 62. kodeksu karnego skarbowego  § 1. Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania,

podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

§2.Kto fakturę lub rachunek wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od roku, albo obu tym karom łącznie.

§ 2a. Kto fakturę lub rachunek wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje, a kwota podatku wynikająca z faktury albo suma kwot podatku wynikających z faktur jest małej wartości,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.
§ 3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto wbrew obowiązkowi nie

przechowuje wystawionej lub otrzymanej faktury lub rachunku, bądź dowodu zakupu towarów.

§ 4. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży.

§5.Wwypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1–4 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe”

Więc istotne przy obliczeniu będzie jaka jest stawka dzienna obowiązująca w danym roku. Za każdym razem jak wzrasta płaca minimalna wraz z nią wzrastają również wszelkiego rodzaju koszty/opłaty administracyjne, które są od niej uzależnione. Dlatego też idąc dalej – zgodnie z artykułem 48 kodeksu karnego skarbowego:

“Art.48.§1. Kara grzywny może być wymierzona wgranicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej.

§ 2. Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

§3.Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny wgranicach nieprzekraczających dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

§ 4. Wymierzając karę grzywny lub nakładając ją mandatem karnym, uwzględnia się także stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy oraz jego dochody i możliwości zarobkowe.

§ 5. W razie zatrzymania osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia skarbowego, zgodnie zart.244–248 Kodeksu postępowania karnego, na poczet orzeczonej kary grzywny sąd zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności, zaokrąglając do pełnego dnia, przy czym jeden dzień rzeczywistego pozbawienia”

W 2021 r. stawka dzienna jest między 93,33 zł a 37 333,33 zł w zależności czy mamy do czynienia z wykroczeniem czy przestępstwem skarbowym. Przykładowo grzywna za wykroczenie skarbowe w zakresie 1/10 do 2 krotności wynagrodzenia minimalnego to kwoty od 280 zł do 5600zł, ale już grzywna za wykroczenie, kiedy to sąd wydaje wyrok od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia co może doprowadzić do kary nawet 56 000 zł.

Zatem za każdym razem należy zweryfikować jaka jest stawka minimalnego wynagrodzenia oraz skonsultować się najlepiej z doradcą podatkowym w tym zakresie.

Osoba, która prowadzi działalność nierejestrowaną w ramach usług kosmetycznych czy też fryzjerskich i nie korzysta z kasy fiskalnej łamie przepisy podatkowe.

warto się zapoznać z interpretacją skarbową TU

Masz pytania dotyczące działalności nierejestrowanej? Zapraszam na indywidualną konsultację online -> https://sklep.llegal.pl/pl/p/Konsultacja-online/53 lub jeżeli masz wątpliwości o jaki zakres możesz pytać w odniesieniu do tego jakie usługi chcesz świadczyć napisz do nas  https://llegal.pl/kontakt

_________________________________

Podana powyżej treść nie jest opinią prawną, poradą prawną ani poradą podatkową czy ich interpretacją. Wszelkie decyzje powinny być podejmowane na podstawie dokładnej analizy ryzyka oraz weryfikacji prawnej z doradcą podatkowym/Urzędem Skarbowym/Krajową Izbą Skarbową lub prawnikiem posiadającym odpowiednie uprawnienia w tym zakresie. Tylko dokładna weryfikacja stanu faktycznego Twojej sprawy umożliwia wskazanie najlepszych rozwiązań prawnych/podatkowych w Twojej sprawie. W tym celu skontaktuj się z doradcą podatkowym lub Krajową Izbą Skarbową w celu wydania indywidualnej interpretacji podatkowej. Artykuły zamieszczone na stronie są aktualne na dzień publikacji, z racji tego, że prawo często się zmienia mniej na uwadze to, że podane informacje mogą być już nieaktualne.

.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz