• Czy podpisana zgoda na zabieg kosmetyczny może być uznana za nieważną?

    Podpisana zgoda na zabieg kosmetyczny jeżeli jest obarczona wadami oświadczeń woli może zostać uznana za nieważną! Jednak od początku czym jest oświadczenie woli? Oświadczenie woli jest przejawem  woli ludzkiej zmierzające do wywołania skutku prawnego w postaci powstania, zmiany, ustania stosunku prawnego a zatem jest to każde zachowanie człowieka wyrażające jego wolę w sposób dostateczny. Przykładami oświadczenia woli jest np. podpisanie umowy o pracę, zakup produktów w sklepie, podpisanie zgody na zabieg kosmetyczny, a więc jest to przejawianie w sposób dostateczny swojej woli w jakimś zakresie, której skutek wywoła jakieś określone konsekwencje prawne. Czasami jest ono na piśmie czasami w sposób dorozumiany, czasami w wersji elektronicznej np. wysłaniem e-mail. Zgodnie z…

  • Nieumyślna wina zakładu kosmetycznego może polegać również na takim zorganizowaniu działalności zakładu kosmetycznego, w którym zabieg został przeprowadzony przez osobę niedoświadczoną. Wyrok sądu

    Dziś trochę o winie nieumyślnej, a raczej o organizacji pracy działalności salonu. Zgodnie z wyrokiem XIV C 71/17 Sądu Okręgowego w Poznaniu “Nieumyślna wina zakładu kosmetycznego polega na takim zorganizowaniu działalności zakładu kosmetycznego, w którym zabieg został przeprowadzony przez osobę niedoświadczoną. “ Zatem dopuszczenie osoby bez odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia może doprowadzić do szkody, a co za tym idzie odpowiedzialności podmiotu, który prowadzi dany zakład kosmetyczny/fryzjerski. Polecam przeczytać cały wyrok sądu, który dotyczy epilacji laserowej.

  • Poprawnie wykonany makijaż permanentny przez doświadczoną linergistkę powinien wyglądać naturalnie, nie wykazywać cech przerysowania – wyrok sądu

    Zdarzają się sytuacje, w których osoby wykonujące makijaż permanentny starają się go dobrze zrobić, lecz czasami efekt może być inny niż zakładano. “Przerysowanie” nie tylko może być błędem w sztuce ale również powodem do odszkodowanie i zadośćuczynienia. Klientka poszła do salonu kosmetycznego w celi realizacji makijażu permanentnego. Makijaż jej zdanem został wykonany nienależycie. W uzasadnieniu swojego stanowiska w pozwie Klientka wyjaśniła, że na skutek nienależycie wykonanego zabiegu makijażu permanentnego brwi, została oszpecona, co w konsekwencji naraziło ją na przykrości ze strony otoczenia, i doprowadziło do pogorszenia stanu zdrowia psychicznego uniemożliwiającego świadczenie usług w ramach prowadzonej własnej działalności gospodarczej o podobnym profilu i zakresie jak pozwana, a także naraziło ją na…