Polityka Prywatności


Polityka prywatności ma na celu przekazanie informacji oraz zrozumienie jakie dane są zbierane, w jakim celu oraz do czego je wykorzystuje. Informacje zawarte w niniejszej treści są bardzo istotne dlatego konieczne jest dokładne z nimi zapoznanie. 

Korzystając z bloga www.kosmetykaprawo.pl powierzasz mi swoje informacja w zawężonym zakresie. Może się również zdarzyć, że informacje te są przekazane innym odbiorcom – inaczej nazywanych Stroną trzecią. 

Polityka skierowana jest do użytkowników Bloga www.kosmetykaprawo.pl.
W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników Bloga, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

Administrator danych i kontakt do niego.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych, a najszybciej za pomocą adresu e-mail.

Zakres zbieranych danych.

1. Blog umożliwia Pani/u kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Pani/a danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.

2. Administrator gromadzi dane związane z Pani/a aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.

3.Blog daje możliwość pozostawienia komentarzy, dlatego też biorąc pod uwagę minimalizację wykorzystywania danych, Administrator zarządza danymi podanymi w chwili złożenia komentarza.

Źródło danych.

1. Jeżeli kontaktował/a się Pani/Pan z Administratorem, dane zostały udostępnione nam bezpośrednio od Pani/a.

2. Jeżeli pozostawił/a się Pan/Pani komentarz na blogu a co za tym idzie Pani dane zostały udostępnione Administratorowi bezpośrednio od Pani/Pana.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Pani/a dane mogą być przetwarzane w celu:

• analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• udzielania odpowiedzi na zadane pytania, i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Pani/a zgody i prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).

Prawo do wycofania zgody.

Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem.

Obowiązek lub dobrowolność podania danych 

1. Podanie danych przez Panią/a w celach związanych z obsługą korespondencji jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.

2. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Bloga jest dobrowolne. Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Ma Pani/Pan prawo: 

żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);

żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);

żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);

wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, dostawcy hostingu, serwera poczty i sieci społecznościowej (facebook), dostawcy nośnika wordpress oraz Google Analytics.

Czas przechowywania danych

Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją. 

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie. 

Przekazywanie danych do USA

Pani/a dane będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych, a to za sprawą tego, że serwis korzysta z Google Analytics. Warto jednak wskazać, że Google należy do firm, które podpisały porozumienie Privacy Shield, a co za tym idzie dają rękojmię odpowiedniej ochrony danych osobowych.

Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

Blog nie prowadzi kampanii reklamowych ani innych działań marketingowych w stosunku do użytkowników a co za tym idzie pliki coookie są wykorzystywane jedynie w celach statystycznych oraz analizą związaną z bezpieczeństwem serwisu.

Blog umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Bloga, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora. 

Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

Użytkownik ma także możliwość korzystać z Bloga w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

Korzystanie z Bloga bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych. 

Korzystanie z wtyczek innych sieci społecznościowych:

Blog wykorzystuje wtyczki społecznościowe portalu Facebook Social Plugin, dzięki czemu dostawcy portali społecznościowych mogą otrzymać dostęp do Twoich danych. Na blogu znajduje się przycisk Lubię to powiązany z serwisem Facebook, dlatego też na stronie głównej i podstronach jest zainstalowany kod odwołujący się do serwisu Facebooka. Klikając na lubię to gość odwiedzający bloga loguje się w serwisie Facebook, co do którego obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Znajdziesz je tu:  http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

Dodatkowe informacje na temat Facebook Social Plugin znajdują się
pod linkiem https://www.facebook.com/full_data_use_policy.