Polityka prywatności ma na celu przekazanie informacji oraz zrozumienie jakie dane są zbierane, w jakim celu oraz do czego je wykorzystuje. Informacje zawarte w niniejszej treści są bardzo istotne dlatego konieczne jest dokładne zapoznanie się z nimi. 

Blog https://kosmetykaprawo.pl (dalej: BLOG) jest blogiem, który działa pro bono. Blog nie wiąże się z pobieraniem korzyści finansowych od użytkowników oraz partnerów.

Blog nie jest opinią prawną ani poradą prawną. Tylko dokładna weryfikacja stanu faktycznego Twojej sprawy umożliwia wskazanie najlepszych rozwiązań prawnych. W tym celu skontaktuj się z Adwokatem lub Radcą Prawnym w Twoim miejscu zamieszkania/prowadzenia biznesu.

W trosce o Twoje dane przedstawiam Ci Politykę Prywatności obowiązującą na moim BLOGU:

Korzystając z BLOGA powierzasz mi swoje informacja w zawężonym zakresie.
W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników BLOGA, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

Administrator danych i kontakt do niego:

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze Bloga jest:


e-mail: kontakt@kosmetykaprawo.pl

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych kontaktowych.

Administrator wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z przetwarzania danych osobowych.

Administrator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz dokłada staranności aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osób, których dane dotyczą.

Z racji tego, że strona korzysta z wtyczek społecznościowych (facebook) oraz Administrator posiada swoje konta społecznościowe należy wskazać, że Współadministratorem w zakresie fanpage’y społecznościowych Kosmetyka Prawo są:

  • Facebook Ireland Limited LTD, adres: 4 Grand Canal SQUare, Grand Canal Harbour, Dublin 2, DO2X525, Ireland

Prowadząc fanpage Bloga w social mediach “Kosmetyka Prawo” na podstawie art 6 ust.1 lit.f Rozporządzenia RODO, Administrator przetwarza Twoje dane w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora w celu kontaktu i interakcji z użytkownikami, którzy polubili dobrowolnie fanpage’a Kosmetyka Prawo. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad w zakresie danego fanpage’a, natomiast w zakresie zasad całego portalu społecznościowego są one realizowane przez dany podmiot czyli:

Facebook Inc: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

W każdej chwili może Pan/Pani przestać “lubić”, “obserwować” konta w Social Mediach Kosmetyka Prawo. Natomiast muszę podkreślić, że portale społecznościowe mogą posiadać serwery w różnych krajach, gdzie przepisy prawa w niektórych są bardziej restrykcyjne niż w innych. Dlatego jeżeli korzysta Pani/Pan z portalu np. facebook, instagram proszę zapoznaj się z aktualną polityką prywatności tego portalu.

Pamiętaj jednak, że wycofanie zgody np. poprzez zaprzestanie obserwowania fanpage Kosmetyka Prawo nie wpływa na zgody jakie udzielił/udzieliła Pan/Pani bezpośrednio w danym portalu społecznościowym podczas rejestracji lub innych czynności wykonywanych w omawianych portalach społecznościowych.

Dane OsoboweOznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie zbieranych danych;
Przepisy RODORozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych)
Przetwarzaniew rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, usuwanie, niszczenie.
UżytkownikOsoba fizyczna lub Podmiot korzystający z Bloga
BlogStrona internetowa o charakterze blogowym znajdująca się pod adresem https://kosmetykaprawo.pl
Podczas pobytu na stronie BlogaPodczas pobytu na naszej stronie zbieramy w celach bezpieczeństwa, udoskonalania i funkcjonowania Bloga takie informacje jak np. pliki cookie.
Podczas kontaktu z namiPrzetwarzamy takie Dane Osobowe, które są niezbędne są do prowadzenia z Tobą komunikacji (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie) oraz do zrealizowania Twojej prośby.
Podczas innych interakcji z nami np. zapisanie się na Newsletter, dodanie dodanie komentarzaMasz możliwość zapisania się do naszego Newslettera, czyli subskrypcji informacji o postach, promocjach, ofertach, ciekawostkach jakie oferuje Administrator w ramach własnych Towarów i Usług. W przypadku zapisu na Newsletter Pamiętaj, że jest to dobrowolna zgoda i w każdej chwili masz możliwość rezygnacji z niej oraz wycofania zgody w zakresie przetwarzania danych w tym zakresie.Pragnę, również jako Administrator wskazać, że wysyłka Newslettera odbywa się nie częściej niż 2 (dwa) razy w miesiącu.

Każdy cel w jakim przetwarzamy Twoje Dane Osobowe ma swoją podstawę prawną oraz maksymalny okres w jakim Dane te są Przetwarzane. 

Jeżeli minie wskazany okres Dane Osobowe nie będą Przetwarzane na podstawie wskazanego celu. Musisz jednak wiedzieć, że Twoje Dane Osobowe mogą być Przetwarzane na podstawie kilku celów i w zależności od danego celu okres ten może być krótszy albo dłuższy.

Podjęcie działań związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w zakresie BlogaArt. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy)Do momentu zakończenia świadczenia usługi
Obsługa reklamacjiArt. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie praw Administratora i Użytkownika) Do momentu zakończenia obsługi reklamacji lub rozwiązania zgłoszonego problemu 
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z kontaktu, zawartej umowy, lub związanych ze świadczeniem usług.Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie praw Administratora)Do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia świadczenia usługi 
Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowychArt. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej (niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązku prawnego) (Dz.U.2020.1325 z póżn. zm.)5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku 
Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowychArt. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z art. 74 Ustawy o rachunkowości (niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązku prawnego) (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 z póżn. zm.)5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokonana została Transakcja 
Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowychArt. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z art. 112 Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535 z póżn. zm.)5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku 
Realizowanie celu związanego z kontaktem z Użytkownikiem w zakresie związanym ze świadczeniem usług, obsługą poprzez dostępne opcje kontaktu w SklepieArt. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy)Do momentu zakończenia świadczenia usług 
W celu obsługi pytań i próśb Użytkowników.Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiadaniu na zapytania Użytkowników) Do momentu udzielenia odpowiedzi lub zrealizowania przedmiotu zapytania. 
Wyświetlanie reklamy kontekstowej (prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług) Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu towarów lub usług Administratora) Do momentu zaprzestania korzystania ze Bloga
Kontakt z Użytkownikami w celach związanych z działaniami marketingowymi. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 prawa telekomunikacyjnego na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.Do momentu wycofania zgody (na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub prawa telekomunikacyjnego) lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych 
Realizacja wysyłki Newsletteraart. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 prawa telekomunikacyjnego na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.Do momentu wycofania zgody (na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub prawa telekomunikacyjnego) lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych 
Prowadzenie  badań, analiz statystycznych Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na analizie aktywności Użytkowników w celu ulepszania świadczonych usług) Do momentu zakończenia przechowywania Danych Osobowych Użytkownika w związku z innym aktywnym celem przetwarzania lub do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych (nie dłużej jednak niż do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia świadczenia usług przez Administratora)
Zapewnianie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną.Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora,  motyw 49 RODO) 

W chwili, kiedy Administrator utraci podstawę prawną przetwarzania Danych Osobowych, nastąpi  usunięcie Danych Osobowych lub ich modyfikacja w sposób wykluczający identyfikację osoby.

Pliki COOKIE

Administrator może gromadzić w ramach prowadzenia Bloga Twoje Dane Osobowe za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies.

Cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w chwili, gdy ten ją przegląda.

Pliki cookie administratora to pliki należące do odwiedzanej strony internetowej. Tylko ta strona internetowa może je odczytać. Strona internetowa może ewentualnie korzystać z serwisów zewnętrznych, które również posiadają własne pliki cookie – są to pliki cookie osób trzecich.

  • Trwałe pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i nie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki w przeciwieństwie do sesyjnych plików cookie, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki.
  • Podczas odwiedzin na stronie  Bloga system informuje i pyta użytkownika, czy akceptuje pliki cookie, czy nie.
  • W ten sposób strona internetowa przez pewien czas zapamiętuje preferencje użytkownika (np. nazwa użytkownika, język itp).
  • Dzięki temu nie trzeba ponownie wprowadzać tych samych danych podczas jednych odwiedzin na stronie.
  • Pliki cookie mogą być również używane do sporządzania anonimowych statystyk o korzystaniu z stron internetowych.

Zarządzanie plikami cookies przez użytkownika
Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików cookies lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na swoje urządzenie. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności Bloga, a nawet zablokować możliwość jej prawidłowego użytkowania.
Możesz również skonfigurować swoją przeglądarkę w zakresie stosowanie plików Cookie.
Możesz ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. 
Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak Użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie w swojej przeglądarce, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. 
Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji. 
Użytkownik ma także możliwość korzystać z Bloga w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie, natomiast niektóre pliki cookie są niezbędne do poprawnego funkcjonowania Bloga. Ich usunięcie może doprowadzić do braku prawidłowego funkcjonowania Bloga.
W przypadku:
Ustawienia dla przeglądarki Chrome
Ustawienia dla przeglądarki Firefox
Ustawienia dla przeglądarki Edge
Ustawienia dla przeglądarki Safari
Internet Explorer
Opera

W przypadku urządzeń mobilnych: Android Safari Windows Phone Blackberry
Aby skorzystać z prawa sprzeciwu, które przyznaje Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych konieczne jest wylogowanie się ze wszystkich urządzeń i usunięcie z nich plików cookies.
Jeżeli Chcesz dowiedzieć się więcej o stosowaniu Cookie warto zapoznać się z informacjami 
zawartymi tu: https://wszystkoociasteczkach.pl

Profilowanie

Administrator może w zakresie Bloga dokonywać profilowania, wykorzystując podane przez Ciebie Twoje Dane Osobowe. Profilowanie i zautomatyzowane działania polegają na automatycznej ocenie, jakimi usługami, towarami możesz być zainteresowany, na podstawie Twoich dotychczasowych działań i wyświetlanych treści w Blogu. Pamiętaj, że Masz Prawo Sprzeciwu w tym zakresie. 

Prawa jakie Ci przysługują:

Administrator umożliwia spełnienie wszelkich praw jakie Ci przysługują w zakresie stosowania przepisów RODO tj. praw wskazanych w artykułach 15-21 RODO. Poniżej znajdziesz je opisane szerzej.
Masz prawo dostępu do Danych Osobowych. (Art. 15 RODO) Administrator umożliwia Ci uzyskanie informacji o przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych przez niego, w szczególności: o celach i podstawach prawnych ich przetwarzania, jaki jest zakres posiadanych danych przez Administratora oraz o podmiotach, które mają dostęp do Twoich danych osobowych. Również co ważne, masz prawo dostępu do informacji o planowanym terminie anonimizacji, usunięcia Twoich danych osobowych a jeżeli zachodzi podstawa prawna w zakresie ich ujawnienia również w tym zakresie.
Masz prawo do uzyskania kopii Danych Osobowych. W każdej chwili możesz wystąpić do Administratora o kopię Twoich Danych Osobowych, które są przetwarzane przez Administratora. 
Masz prawo do sprostowania Danych Osobowych. (Art. 16 RODO) Jeżeli uważasz, że Twoje Dane Osobowe nie są aktualne, lub są w nich błędy, niekompletne wówczas Administrator zobowiązuje się usunąć wskazane rozbieżności w Twoich Danych Osobowych tak, aby posiadane Dane Osobowe były prawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 
Masz prawo do usunięcia Danych Osobowych. (Art. 17 RODO) Pamiętaj, że Twoje Dane Osobowe mogą być nam potrzebne w celu do jakiego zostały zebrane. Zatem może zdarzyć się tak, że Twoje Dane Osobowe mimo chęci skorzystania przez Ciebie z prawa do ich usunięcia, będą nam potrzebne np. do wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa jaki jest nałożony na Administratora (np. w zakresie przepisów podatkowych).
Masz prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych. (Art. 18 RODO) Jeżeli kwestionujesz prawidłowość Danych Osobowych, uważasz, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, możesz żądać ich ograniczenia lub wykorzystywania. Również z tego prawa możesz skorzystać, jeżeli Dane Osobowe są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń; Masz prawo skorzystać z tego prawa również jeżeli wniesiesz sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw  wniesionego sprzeciwu.
Masz prawo do przeniesienia Danych Osobowych. (Art. 20 RODO) Oznacza to, że możesz skorzystać z tego prawa jeżeli zaistniał chociażby jeden z powodów: przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody jaką Udzieliłeś/aś, lub na podstawie stosunku umownego jaki może Cię łączyć z Administratorem oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych przez Administratora (Art. 21 RODO)
Masz prawo do wycofania zgody. Jeżeli np. przetwarzanie Twoich Danych Osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody np. W celach marketingowych masz prawo do jej wycofania w każdym momencie. 
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich Danych Osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
Pamiętaj, że podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niekiedy może być koniecznie. Abyśmy mogli świadczyć Tobie nasze usługi (np. rejestrację w sklepie internetowym) lub zrealizować Twoje zamówienie (czyli zawrzeć z Tobą umowę i wywiązać się z niej), podanie przez Ciebie danych osobowych w wielu przypadkach będzie wymagane.

Odbiorcy danych osobowych

Musisz wiedzieć, że Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, które świadczą dla nas usługi. Podmioty trzecie to np. wyspecjalizowani dostawcy usług hostingu, domeny, usług analitycznych, usług windykacyjnych, kurierskich, pocztowych, obsługujący korespondencję lub działania marketingowe. Starannie wybieramy podmioty, które współpracują z nami w zakresie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.
Podmiotami, które z nami współpracują są w szczególności:

HOME.PL Spółka Akcyjna

LemonTax Sp. z o.o.

IFIRMA Spółka Akcyjna

ClickMeeting Sp. Z o o.

Przekazywanie danych osobowych

  1. Administrator w zakresie Danych Osobowych Użytkowników Bloga nie wysyła ich bezpośrednio poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej. Administrator stara się, aby wszelkie podmioty, z którymi współpracuje znajdowały się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, natomiast Administrator korzysta z portali społecznościowych w ramach bloga co też może powodować, że portale te będą przekazywały dane poza Europejski Obszar Gospodarczy. .
  2. Administrator korzysta rownież z narzędzi analitycznych takich jak Google Analytics.
  3. Jeśli mogłoby dochodzić do przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, dostawcy usług wskazują, że odbywać będzie się to w ramach procedur wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych, oraz w szczególności poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania Danych Osobowych.
  4. Prowadząc fanpage Bloga w social mediach “Kosmetyka Prawo” na podstawie art 6 ust.1 lit.f Rozporządzenia RODO, Administrator przetwarza Twoje dane w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora w celu kontaktu i interakcji z użytkownikami, którzy polubili dobrowolnie fanpage’a Kosmetyka Prawo. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad w zakresie danego fanpage’a, natomiast w zakresie zasad całego portalu społecznościowego są one realizowane przez dany podmiot czyli:

Facebook Inc: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

W każdej chwili może Pan/Pani przestać “lubić”, “obserwować” konta w Social Mediach Kosmetyka Prawo. Natomiast muszę podkreślić, że portale społecznościowe mogą posiadać serwery w różnych krajach, gdzie przepisy prawa w niektórych są bardziej restrykcyjne niż w innych. Dlatego jeżeli korzysta Pani/Pan z portalu np. facebook, instagram proszę zapoznaj się z aktualną polityką prywatności tego portalu.

Pamiętaj jednak, że wycofanie zgody np. poprzez zaprzestanie obserwowania fanpage Kosmetyka Prawo nie wpływa na zgody jakie udzielił/udzieliła Pan/Pani bezpośrednio w danym portalu społecznościowym podczas rejestracji lub innych czynności wykonywanych w omawianych portalach społecznościowych.

Obowiązek lub dobrowolność podania danych 

1. Podanie danych przez Panią/Pana w celach związanych z obsługą korespondencji jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odpowiedzi. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.

2. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników BLOGA jest dobrowolne. Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z BLOGA. Aby ustawić tryb incoginito wejdź w ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Aktualizacja: 16.12.2020r.