Polityka Prywatności


Polityka prywatności ma na celu przekazanie informacji oraz zrozumienie jakie dane są zbierane, w jakim celu oraz do czego je wykorzystuje. Informacje zawarte w niniejszej treści są bardzo istotne dlatego konieczne jest dokładne zapoznanie się z nimi. 

Blog https://kosmetykaprawo.pl (dalej: BLOG) jest blogiem, który działa pro bono. Blog nie wiąże się z pobieraniem korzyści finansowych od użytkowników oraz partnerów.

Blog nie jest opinią prawną ani poradą prawną. Tylko dokładna weryfikacja stanu faktycznego Twojej sprawy umożliwia wskazanie najlepszych rozwiązań prawnych. W tym celu skontaktuj się z Adwokatem lub Radcą Prawnym w Twoim miejscu zamieszkania/prowadzenia biznesu.

W trosce o Twoje dane przedstawiam Ci Politykę Prywatności obowiązującą na moim BLOGU:

Korzystając z BLOGA powierzasz mi swoje informacja w zawężonym zakresie.
W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników BLOGA, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

Administrator danych i kontakt do niego:

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować najszybciej za pomocą adresu e-mail.

Użytkownik – to każda osoba/ podmiot przebywający na blogu

Blog: strona internetowa działająca pod adresem https://kosmetykaprawo.pl

Zakres zbieranych danych.

1. BLOG umożliwia Pani/u kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Pani/a danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.

2. Administrator gromadzi dane związane z Pani/a aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.

3.BLOG daje możliwość pozostawienia komentarzy incognito. Nie jest potrzebne logowanie ani podawanie danych osobowych w tym zakresie, jednak biorąc pod uwagę minimalizację wykorzystywania danych, Administrator zarządza danymi podanymi w chwili złożenia komentarza jeżeli użytkownik je poda.

4. Blog nie prowadzi żadnych działań marketingowych typu newsletter, które wiązałyby się z szerszym przetwarzaniem Twoich danych.

Źródło danych.

1. Jeżeli kontaktował/a się Pani/Pan z Administratorem, dane zostały udostępnione nam bezpośrednio od Pani/a.

2. Jeżeli pozostawił/a się Pan/Pani komentarz na blogu a co za tym idzie Pani/Pana dane zostały udostępnione Administratorowi bezpośrednio od Pani/Pana.

3. Jeżeli polubiła/zaobserwowała Pani/Pan fanpage w social mediach, a co za tym idzie Pani/Pana dane zostały udostępnione Administratorowi bezpośrednio od Pani/Pana

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Pani/a dane mogą być przetwarzane w celu:

• analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• udzielania odpowiedzi na zadane pytania i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Pani/a zgody i prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).

oraz prowadzenia fanpage w social mediach w celach interakcji z użytkownikami, którzy polubili dobrowolnie konto Kosmetyka prawo w Social Mediach

Prawo do wycofania zgody.

Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem.

Administrator dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej rozpatrzyć wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych dlatego też rekomendowaną formą kontaktu w tym celu jest adres e-mail, aby obsługa przeszła szybko i sprawnie.

Obowiązek lub dobrowolność podania danych 

1. Podanie danych przez Panią/Pana w celach związanych z obsługą korespondencji jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odpowiedzi. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.

2. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników BLOGA jest dobrowolne. Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z BLOGA. Aby ustawić tryb incoginito wejdź w ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych:

Ma Pani/Pan prawo: 

żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);

żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);

żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);

wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Pani/a dane mogą być udostępnione podmiotom trzecim m.in. , dostawcy hostingu, serwera poczty, dostawcy nośnika wordpress, Google Analytics w celu analitycznych, w social mediach

Social Media

Prowadząc fanpage Bloga w social mediach “Kosmetyka Prawo” na podstawie art 6 ust.1 lit.f Rozporządzenia RODO, Administrator przetwarza Twoje dane w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora w celu kontaktu i interakcji z użytkownikami, którzy polubili dobrowolnie fanpage’a Kosmetyka Prawo. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad w zakresie danego fanpage’a, natomiast w zakresie zasad całego portalu społecznościowego są one realizowane przez dany podmiot czyli:

Facebook Inc: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

W każdej chwili może Pan/Pani przestać “lubić”, “obserwować” konta w Social Mediach Kosmetyka Prawo. Natomiast muszę podkreślić, że portale społecznościowe mogą posiadać serwery w różnych krajach, gdzie przepisy prawa w niektórych są bardziej restrykcyjne niż w innych. Dlatego jeżeli korzysta Pani/Pan z portalu np. facebook, instagram proszę zapoznaj się z aktualną polityką prywatności tego portalu.

Pamiętaj jednak, że wycofanie zgody np. poprzez zaprzestanie obserwowania fanpage Kosmetyka Prawo nie wpływa na zgody jakie udzielił/udzieliła Pan/Pani bezpośrednio w danym portalu społecznościowym podczas rejestracji lub innych czynności wykonywanych w omawianych portalach społecznościowych.

Czas przechowywania danych

Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją. 

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie. 

Przekazywanie danych do państw trzecich

Pani/a mogą być przekazywane do państw trzecich, a to za sprawą tego, że serwis korzysta m.in z Google Analytics.

Administrator informuje, że nie przesyła bezpośrednio Twoich Danych poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) natomiast takie portale jak m.in Google, facebook, Instagram mogą pozyskane dane wewnętrznie między sobą wymieniać na podstawie różnych umów, porozumień co wiąże się również z ryzykiem, że Twoje Dane mogą być pośrednio wysyłane przez podmioty do państw trzecich w tym USA. Musisz wiedzieć również, że portale społecznościowe mogą posiadać serwery w różnych krajach, gdzie przepisy prawa w niektórych są bardziej restrykcyjne niż w innych. Co ważne w chwili rejestracji użytkowników na portalach społecznościowych ma zastosowanie polityka prywatności danego portalu i rejestrując się wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z polityką danego portalu, natomiast będąc już użytkownikiem danego portalu, po kliknięciu “lubię to” lub “obserwuj” w zakresie danego fanpage np. Kosmetyka Prawo zastosowanie ma niniejsza polityka w zakresie dotyczącym czynności jakie wykonuje Administrator z użytkownikami tego fanpage’a m.in kontakt, interakcja.

Dlatego jeżeli korzystasz z portalu np. facebook, instagram, Google i nie zgadzasz się z przetwarzaniem danych przez te portale skorzystaj z odpowiednich praw jakie Pani/Panu przysługują zgodnie z polityką danego portalu, natomiast w zakresie fanpage Bloga lub samego Bloga skontaktuj się ze mną.

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

BLOG nie prowadzi kampanii reklamowych, newsletterów ani innych działań marketingowych w stosunku do użytkowników a co za tym idzie pliki coookie są wykorzystywane jedynie w celach statystycznych oraz analizą związaną z bezpieczeństwem BLOGA.

BLOG umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników BLOGA, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora. 

Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie w swojej przeglądarce, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

Użytkownik ma także możliwość korzystać z BLOGA w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
nternet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265