• prawo

    Nadużycie prawa – Klauzule generalne – podstawy prawa

    Rozważając czasami jakieś zagadnienia pytacie mnie dlaczego dane zagadnienie się rozumie tak a nie inaczej. Odpowiedź brzmi: to zależy. To zależy od kontekstu sytuacyjnego, zakresu itd. Nie zmienia to jednak faktu, że tak jak już wcześniej wskazywałam, przy artykule dotyczącym należytej staranności, który można przeczytać TU, tak również tym razem wskażę kolejną podstawę prawną jaką reguluje artykuł 5 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim “nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.” Najlepiej wyjaśnienie tego przepisu obrazują wyroki sądów i to w…