Brak grafiki
Uncategorized

Kto może, a kto musi wyznaczyć Inspektora Danych Osobowych (IOD)?

Zgodnie z artykułem 37 Rozporządzenia RODO 1.Administrator i podmiot przetwarzający wyznaczają inspektora ochrony danych, zawsze gdy: a) przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości; b) główna […]