• RODO

    Brak dostępu administratora do danych osobowych jest naruszeniem ochrony danych!

    Czasami czytam na różnych forach czy utrata danych też jest naruszeniem ochrony danych osobowych. Naruszenie może przyjąć “różne twarze”. Czasami jest to np. wyciek danych, kradzież, modyfikacja a czasami np. kiedy były pracownik weźmie zeszyt z kontaktami do klientów, sytuacji jest multum, w których może dojść do naruszenia danych. Przez pojęcie „naruszenia ochrony danych osobowych” należy rozumieć „naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych” (art. 4 pkt 12 RODO). Warto wskazać również, że brak dostępu administratora do danych osobowych jest także naruszeniem ochrony danych. Może zdarzyć się np. taka sytuacja, że były pracownik…