• beauty compliance,  Compliance,  Ochrona danych osobowych,  RODO

    Współadministrator danych osobowych – z czym to się wiaże?

    Zapewne niektórzy spotkali się z współadministrowaniem danych. Czasami (szczególnie mali przedsiębiorcy) nie do końca rozumieją tą “instytucję” i z czym wiąże się zakres współadministrowania danymi osobowymi. Wiedza ta jest ogromnie ważna nie tylko dla realizacji działań w zgodności z RODO, ale również w zakresie podejmowanego ryzyka. Zgodnie z art. Artykuł 26 RODO, który ma zastosowanie do współadministratorów: 1. Jeżeli co najmniej dwóch administratorów wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania, są oni współadministra­ torami. W drodze wspólnych uzgodnień współadministratorzy w przejrzysty sposób określają odpowiednie zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia, w szczególności w odniesieniu do wykonywania przez osobę, której dane dotyczą, przysługujących jej praw, oraz ich obowiązków…