• beauty compliance,  biznes,  Compliance

    Rola compliance officera

    Compliance jest to systemem, który ma za zadanie przestrzegania zgodności działania organizacji. Nie ma jednego jasno zdefiniowanego wymogu dotyczącego znajomości branży, aby prowadzić dział compliance. Natłok wymagań, regulacji prawnych, norm, etyki, czy wszelkich działań marketingowych w pewnej chwili może niekoniecznie być spójny z założeniem firmy i drogą jaką dana firma chce zmierzać. Dlatego też coraz częściej stawia się w polskich firmach na zatrudnienie osób, które będą zajmowały stanowisko compliance officera. Prezes UOKIK przedstawia stanowisko compliance jako „etyczny wymiar prowadzenia biznesu”, stanowiący wyzwanie dla przedsiębiorców. Bez wątpienia osoba, która takie stanowisko ma piastować powinna mieć wszechstronną wiedzę – w tym również prawną. Same kursy jak również szkolenia prawne nie wystarczą do…