Nieoczywiste koszty podatkowe w branży kosmetycznej

Prowadząc salon kosmetyczny/kosmetologiczny warto zwrócić uwagę jakie wydatki może ponieść przedsiębiorca, które wpłyną na zadowolenie klienta lub zwiększenie efektywności prowadzonego biznesu, a jednocześnie będą jako koszt podatkowy pomniejszały należny podatek dochodowy do zapłaty.

Koszt podatkowy – definicja

Zgodnie z art. 22 ust. 1 PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1. 

Aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki: 

–        został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik), 

–        jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona, 

–        pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, 

–        poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów, 

–        został właściwie udokumentowany, 

–        nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 23 ust. 1 PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. 

Reprezentacja

Wśród wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów ustawodawca wymienia koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Pod pojęciem reprezentacji rozumie się stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami. Nie obejmuje natomiast tych działań, które podejmowane są w stosunku do własnych pracowników oraz współpracowników. 

Wydatki w salonie kosmetycznym/kosmetologicznym

Prowadząc salon kosmetyczny/kosmetologiczny standardowe wydatki ponoszone na zakup materiałów do świadczenia usług, takich jak ręczniki, płatki kosmetyczne, substancje chemiczne, lakiery etc stanowią koszt podatkowy w prowadzonej działalności gospodarczej. 

Poza środkami ochrony osobistej, szkoleniami zawodowymi i wyposażeniem salonu coraz powszechniej ponoszone są wydatki na jego wystrój (świece, obrazy, kadzidełka, balony). Wydatkiem związanym z zapewnieniem odpowiedniego wystroju biura może być również akwarium, co potwierdza organ podatkowy w interpretacji indywidualnej z 11 marca 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.13.2021.1.AH, wskazując iż akwarium o pojemności 360 I wraz z wyposażeniem stanowi element wystroju siedziby Wnioskodawcy, wpływający na poprawę atmosfery pracy w firmie. Znajduje się w holu siedziby firmy, w którym pracują pracownicy recepcji i w którym jest także poczekalnia dla klientów i kontrahentów.

Do kosztów podatkowych należy zaliczyć również wydatki na zwiększenie komfortu klienta i zachęcenie go do ponownego skorzystania z usług poprzez oferowanie mu kawy, ciasteczek, prasy fachowej w poczekalni czy próbek maseczek czy prezentów reklamowych niskiej wartości opatrzonych logo po wykonaniu usługi (np. masek na oczy, skarpet, próbek kosmetyków itp.).

Powszechne stają się wydatki związane z rozpoznawaniem marki jak prowadzenie social mediów, strony internetowej czy kalendarza rezerwacji wizyt online. Wydatkami, które może jeszcze nie są zbyt powszechne i widoczne są reklamy salonu w Internecie, jak też filmy reklamowe puszczane na telewizorze czy innego rodzaju wyświetlaczu, ebooki w zakresie pielęgnacji czy też newsletter z recenzją produktów i informacjami o danych usługach/produktach oferowanych przez salon wzbogacony poradami.

Podstawa prawna

art. 22 ust.1, art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2022, poz. 2647).

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz