• wyroki sądowe

  Naruszenie dóbr osobistych Naczelnej Izby Lekarskiej przez podmiot prowadzący szkolenia dla kosmetologów?

  Jakiś czas temu Naczelna Izba Lekarska wniosła powództwo w sprawie naruszenia dóbr osobistych lekarzy i lekarzy dentystów przeciwko firmie prowadzącej szkolenia dla kosmetologów. 29 września 2020r. zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie wytoczonej przez samorząd lekarski przeciwko firmie organizującej szkolenia dla kosmetologów. Na tamten dzień wyrok nie był prawomocny. Na stronie Izby lekarskiej można znaleźć komunikat o treści “Na stronie internetowej tej firmy zamieszczone zostały wpisy sugerujące rzekomą weryfikację szkoleń dla kosmetologów przez izby lekarskie: „Uprawniania prowadzonego Ośrodka do szkoleń Kosmetologów pozytywnie zweryfikowane przez Izbę Lekarską!” „(…) jest  wiodącym ośrodkiem (…)  jedynym pozytywnie zweryfikowanym do takich szkoleń przez Izbę Lekarską” – co w ocenie samorządu lekarskiego – stanowiło naruszenie…

 • fryzjerstwo,  odpowiedzialność odszkodowawcza,  wyroki sądowe

  Błędne oszacowanie przez fryzjera co do wykonania usługi fryzjerskiej może być przyczyną odpowiedzialności?

  Dziś o wyroku jaki zapadł w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w I Wydziale Cywilnym 15 lutego 2017 roku o sygn. akt I C 1622/15.  Klientka wniosła o zasądzenie od fryzjerki kwoty 10807,30 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 25 sierpnia 2015 roku.  Na dochodzoną pozwem kwotę złożyły się 10.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz 807,30 zł tytułem odszkodowania, w tym obejmującego wydatki poniesione na preparaty lecznicze i specjalistyczne środki w wysokości 737,30 zł i 70 zł tytułem zwrotu kosztu trwałej ondulacji. Klientka wniosła także o ustalenie odpowiedzialności pozwanej na przyszłość oraz o zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu. Uzasadniając żądanie klientka wskazała, że na skutek wadliwego przeprowadzenia w zakładzie fryzjerki zabiegu fryzjerskiego (trwałej…

 • kosmetyka,  makijaż pernamentny,  odpowiedzialność odszkodowawcza,  prawo kosmetyczne,  usługi kosmetyczne,  wyroki sądowe

  Błędne wykonanie zabiegu kosmetycznego przez osobę zatrudnioną na umowę cywilnoprawną a zwrot poniesionych strat

  Zadajecie wiele pytań co się dzieje w sytuacji kiedy właściciel prowadzi salon kosmetyczny, ale to osoby zatrudnione na umwy cywilnoprawne wykonują zabiegi. Jaka jest odpowiedzialność w takiej sytuacji. Najbardziej zobrazuje to wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z 18 października 2018 r. sygn. akt IX Ca 371/18. Sprawa dotyczyła makijażu permanentnego powiek. Sąd okręgowy w tej sprawie stwierdził, ze odpowiedzialność właścicielki salonu kosmetycznego i kosmetyczki będzie solidarna – z tym, że kosmetyczka będzie ponosiła go w 70%. Klientka zakupiła kupon na zabieg makijażu permanentnego, który się mieścił na terenie hotelu. Udała się na zabieg, który okazał się być bardzo bolesny, a klientka wskazujac kosmetyczce, że doskwierają jej niedogodności w postaci bólu otrzymała…

 • biznes,  interpretacje podatkowe,  Podatki,  podstawy prawa,  prawo,  prawo kosmetyczne,  wymogi,  wyroki sądowe

  Czym jest należyta staranność?

  Rozpoczynając wpis dotyczący bodajże najważniejszej przesłanki odpowiedzialności, która co do zasady zawsze jest badana w celu przypisania odpowiedzialności, należałoby wskazać treść komentarza Andrzeja Kidyby “Przepis art. 355 § 1 k.c. formułuje legalną definicję należytej staranności w stosunkach obligacyjnych. To właśnie należytą staranność system prawny wskazuje najczęściej jako kryterium oceny zachowania podmiotu, któremu chcemy przypisać odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania albo dopuszczenia się czynu niedozwolonego. ” Należyta staranność ma odniesienie w każdej czynności jaką wykonujemy i jeżeli dochodzi do sytuacji powstania sporu zawsze ona będzie badana. Obiektywnie można wskazać, że ma ona zastosowanie do każdego i do każdej dziedziny naszego życia bez względu na to czym się zajmujemy. Jest ona jedną z klauzul generalnych w porządku…