Działanie pracownika poza zakresem upoważnienia przetwarzania danych możliwe?

Czy wiesz, że upoważnienie do przetwarzania danych osobowych to jeden z dokumentów o jaki może zapytać Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych podczas kontroli?

Upoważnienie to nie tylko sam dokument w sobie ale również zakres jaki ma być przedmiotem upoważnienia. Jeżeli pracownik wykracza poza zakres upoważnienia może wiązać się to z konsekwencjami.. Upoważnienie powinno być razem z zachowaniem poufności. 
📌 Pamiętaj aby prowadzić rejestr upoważnień, 
📌 Pamiętaj aby cyklicznie szkolić pracowników/współpracowników w zakresu ochrony danych i bezpieczeństwa 
📌 Pamiętaj aby upoważnienia były prowadzone 
📌 Pamiętaj o procedurze nadawania upoważnień 
📌Pamiętaj aby dokumentować szkolenia oraz dodatkowe akcje informacyjne np. szkolenia bezpieczeństwa itp
📌Pamiętaj jako pracodawca aby po zakończeniu współpracy/ pracy wycofać upoważnienie/zablokować dostępy do danych swojemu pracownikowi/współpracownikowi

Dodatkowo mniej na uwadze, że zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 4-042017 r., sygn. akt II PK 37/16:

Pracownik, który przetwarza dane osobowe poza zakresem upoważnienia udzielonego przez administratora, dopuszcza się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, nawet gdy zachowuje poufność danych”

__________________________________________________

Podana powyżej treść nie jest opinią prawną ani poradą prawną. Wszelkie decyzje powinny być podejmowane na podstawie dokładnej analizy ryzyka oraz weryfikacji prawnej. Tylko dokładna weryfikacja stanu faktycznego Twojej sprawy umożliwia wskazanie najlepszych rozwiązań prawnych w Twojej sprawie. W tym celu skontaktuj się z prawnikiem. Artykuły zamieszczone na stronie są aktualne na dzień publikacji, z racji tego, że prawo często się zmienia mniej na uwadze to, że podane informacje mogą być już nieaktualne.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz