• biznes,  Podatki,  prawo

    Od 1 stycznia faktura z paragonu tylko z numerem NIP na paragonie podmiotu, który jej wymaga

    Do niedawna można było bez problemu wystawiać faktury z paragonu. Nawet jeżeli paragon był wystawiony wcześniej można było na jego podstawie wystawić fakturę. Teraz po wejściu w życie nowych przepisów paragony powinny zawierać numer nip przedsiębiorcy, który chce na jego podstawie otrzymać fakturę. Problemem były faktury, na paragony nie należące do podatników. Fiskus uznał, że dochodzi do dużych nadużyć i wymaga to zmiany.  Pojawił się nowy artykuł 106b ust. 5 u.p.t.u.(ustawy o podatku od towarów i usług), “W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą…