Od 1 stycznia faktura z paragonu tylko z numerem NIP na paragonie podmiotu, który jej wymaga

Do niedawna można było bez problemu wystawiać faktury z paragonu. Nawet jeżeli paragon był wystawiony wcześniej można było na jego podstawie wystawić fakturę. Teraz po wejściu w życie nowych przepisów paragony powinny zawierać numer nip przedsiębiorcy, który chce na jego podstawie otrzymać fakturę.

Problemem były faktury, na paragony nie należące do podatników. Fiskus uznał, że dochodzi do dużych nadużyć i wymaga to zmiany. 

Pojawił się nowy artykuł 106b ust. 5 u.p.t.u.(ustawy o podatku od towarów i usług), “W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.”

Natomiast ust. 6 tego samego artykułu wskazuje, że w przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 5, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Dodatkowo w art.  109a. Ustala się dodatkowe zobowiązanie podatkowe w przypadku braku numeru na paragonie potwierdzającym sprzedaż: W przypadku ujęcia w ewidencji przez podatnika, o którym mowa w art. 109 ust. 3, wystawionej dla niego faktury dotyczącej sprzedaży potwierdzonej paragonem, który nie zawiera numeru, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz