• beauty compliance,  prawo kosmetyczne,  Produkty kosmetyczne zgodność prawna

    Podstawowe informacje dotyczące wprowadzania produktów kosmetycznych

    Główny Inspektorat Sanitarny opublikował wpis dotyczący podstawowych informacji wprowadzania produktów kosmetycznych Zgłaszanie produktów kosmetycznych Produkty kosmetyczne, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 dot. produktów kosmetycznych, podlegają rejestracji w bazie CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) prowadzonej przez Komisję Europejską. Zgłoszenie produktu kosmetycznego w bazie CPNP nie jest równoznaczne z potwierdzeniem kwalifikacji wyrobu jako kosmetyku, dopuszczeniem go do obrotu, poświadczeniem bezpieczeństwa lub spełnienia wymagań nałożonych przepisami. W Podręczniku użytkownika portalu, umieszczonym na stronie internetowej Komisji Europejskiej, wyraźnie podkreślono, że „Należy pamiętać, że udane zgłoszenie produktu za pośrednictwem portalu CPNP niekoniecznie oznacza, że dany produkt spełnia wszystkie wymagania rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów kosmetycznych”. Baza Komisji Europejskiej zawierająca informacje o składnikach kosmetyków: CosIng Uwaga! Baza…