Podstawowe informacje dotyczące wprowadzania produktów kosmetycznych

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował wpis dotyczący podstawowych informacji wprowadzania produktów kosmetycznych

Zgłaszanie produktów kosmetycznych

Produkty kosmetyczne, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 dot. produktów kosmetycznych, podlegają rejestracji w bazie CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) prowadzonej przez Komisję Europejską.

Zgłoszenie produktu kosmetycznego w bazie CPNP nie jest równoznaczne z potwierdzeniem kwalifikacji wyrobu jako kosmetyku, dopuszczeniem go do obrotu, poświadczeniem bezpieczeństwa lub spełnienia wymagań nałożonych przepisami. W Podręczniku użytkownika portalu, umieszczonym na stronie internetowej Komisji Europejskiej, wyraźnie podkreślono, że „Należy pamiętać, że udane zgłoszenie produktu za pośrednictwem portalu CPNP niekoniecznie oznacza, że dany produkt spełnia wszystkie wymagania rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów kosmetycznych”.

Baza Komisji Europejskiej zawierająca informacje o składnikach kosmetyków: CosIng

Uwaga! Baza CosIng nie jest wykazem składników dozwolonych do stosowania w produktach kosmetycznych!

Wyroby z pogranicza

Zgodnie z definicją podaną w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 dot. produktów kosmetycznych „produkt kosmetyczny” oznacza każdą substancję lub mieszaninę przeznaczoną do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego (naskórkiem, owłosieniem, paznokciami, wargami oraz zewnętrznymi narządami płciowymi) lub z zębami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jestutrzymywanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała.

W motywie 6 preambuły do ww. rozporządzenia doprecyzowano, iż „niniejsze rozporządzenie dotyczy tylko produktów kosmetycznych, a nie produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub produktów biobójczych”.

W celu ułatwienia kwalifikacji produktów Komisja Europejska opracowała i stale aktualizujepodręcznik ułatwiający ocenę, czy wyrób jest produktem kosmetycznym oraz inne wytyczne.

Substancja lub mieszanina przeznaczona do spożycia, wdychania, wstrzykiwania lub wszczepiania do ciała ludzkiego nie jest uznawana za produkt kosmetyczny.

Import produktów kosmetycznych pochodzących spoza Unii Europejskiej

Produkty kosmetyczne importowane muszą spełniać takie same wymagania, jak kosmetyki produkowane na terenie Unii Europejskiej – w szczególności odnosi się to do składu kosmetyków i wymaganej dokumentacji – w tym Raportu bezpieczeństwa (Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 dot. wyrobów  kosmetycznych).

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009 dot. wyrobów kosmetycznych w wypadku produktu kosmetycznego importowanego, osobą odpowiedzialną za konkretny produkt kosmetyczny wprowadzany przez niego do obrotu jest każdy importer. Fakt, że kosmetyk importowany znajduje się na rynku Wspólnoty nie oznacza, że każdy kolejny importer może swobodnie sprowadzać go spoza Unii Europejskiej bez spełnienia wymagań ww. rozporządzenia.

Jednocześnie importer może wyznaczyć osobę mającą siedzibę na terenie Unii Europejskiej na osobę odpowiedzialną, udzielając jej pisemnego upoważnienia, które ta osoba akceptuje w formie pisemnej.

Znakowanie produktów kosmetycznych – podawanie adresu dystrybutora

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009 dot. wyrobów kosmetycznych na opakowaniu produktu kosmetyczne podaje się imię i nazwisko lub zarejestrowaną firmę oraz adres osoby odpowiedzialnej. Ww. przepis nie nakłada obowiązku podawania danych dystrybutora.

Produkty „naturalne” „bio-” itp.

Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 dot. wyrobów kosmetycznych nie różnicują kosmetyków pod tym względem. Każdy produkt kosmetyczny musi spełniać te same wymagania określone w ww. rozporządzeniu.

„Kosmeceutyki”

Obowiązujące przepisy prawne nie wprowadzają pojęcia „kosmeceutyku”. Każdy produkt powinien być kwalifikowany zgodnie z obowiązującymi przepisami np. jako produkt kosmetyczny, produkt leczniczy lub wyrób medyczny.

Wyroby odstraszające owady

Wyroby o deklarowanym działaniu biobójczym nie są produktami kosmetycznymi.

art. Główny Inspektorat Sanitarny


Adres strony Komisji Europejskiej

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz