beauty compliance

Chcesz wprowadzić produkt kosmetyczny? Zweryfikuj prawo farmaceutyczne!

Zgodnie z artykułem 3a ustawy Prawo Farmaceutyczne   “Do produktu spełniającego jednocześnie kryteria produktu leczniczego oraz kryteria innego rodzaju produktu, w szczególności suplementu diety, produktu kosmetycznego lub wyrobu medycznego, określone odrębnymi przepisami, stosuje się przepisy niniejszej […]