Podatki

Konkursy na portalach społecznościowych mogą być uznane jako gra hazardowa i skończyć się karą od fiskusa! Ważny wyrok NSA

Funkcjonariusze celni przeprowadzili kontrolę przedsięwzięcia “Konkurs”, organizowanego przez podmiot posiadający fanpage na portalu społecznościowym. Ustalili, że przedsięwzięcie to wyczerpało znamiona loterii promocyjnej, na zorganizowanie której skarżący nie posiadał stosownego zezwolenia, wymaganego przepisami. Naczelnik Mazowieckiego Urzędu […]