Konkursy na portalach społecznościowych mogą być uznane jako gra hazardowa i skończyć się karą od fiskusa! Ważny wyrok NSA

Funkcjonariusze celni przeprowadzili kontrolę przedsięwzięcia “Konkurs”, organizowanego przez podmiot posiadający fanpage na portalu społecznościowym. Ustalili, że przedsięwzięcie to wyczerpało znamiona loterii promocyjnej, na zorganizowanie której skarżący nie posiadał stosownego zezwolenia, wymaganego przepisami.

Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego nałożył na skarżącego karę pieniężną w wysokości 10.610 zł za urządzanie giry losowej, tj. loterii promocyjnej “Konkurs” bez wymaganego zezwolenia.

Organ wyjaśnił, że przedsięwzięcie było prowadzone w dniach od 4 do 18 grudnia 2017 r. na portalu społecznościowym. Uczestnik musiał spełnić łącznie następujące warunki:

1. polubić zdjęcie;

2. udostępnić je publicznie u siebie na wallu;

3. strzelić, czyli podać liczbę replik, jaka obecnie znajduje się w sklepie stacjonarnym na wystawach i ścianach.

Zdaniem organu w sprawie doszło do uczestnictwa przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze, ponieważ “polubienie” zdjęcia opublikowanego na portalu społecznościowym stanowiło nabycie innego dowodu udziału w grze w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 847 ze zm.; dalej “u.g.h.”) i umożliwiało nieodpłatne uczestniczenie w loterii. Wykonanie tych czynności umożliwiło udział w organizowanym przedsięwzięciu.

W konsekwencji WSA (Wojewódzki Sąd Administracyjny) uznał, że nie miało miejsca nabycie dowodu udziału w grze, które stanowiłoby warunek przystąpienia do gry, a więc nie została spełniona przesłanka konieczna do uznania przedmiotowej akcji promocyjnej za loterię promocyjną – grę losową w rozumieniu u.g.h. (ustawy o grach hazardowych).

Organ nie pozostawił sprawy i wniósł skargę kasacyjną od wyroku.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że Skarga kasacyjna Dyrektora organu ma usprawiedliwione podstawy, przy czym nie wszystkie jej zarzuty są zasadne jednak najbardziej istotne jest to, że NSA stwierdził, że udział w loterii promocyjnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847) “może polegać na nabyciu innego dowodu udziału w grze przez polubienie na stronie serwisu społecznościowego materiałów zamieszczonych przez organizatora konkursu i ich publiczne udostępnienie w sieci oraz spełnienie przez uczestników gry warunków konkursu określonych przez organizatora, jeżeli skutkiem tych działań ma być losowe wskazanie zwycięzcy uzyskującego nagrodę pieniężną lub rzeczową.

Dla jasności nalezy wskazać, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094)
Grami losowymi są gry, w tym urządzane przez sieć Internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. Są to:
10) loterie promocyjne, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe;

Jakie ma to przełożenie na konkursy organizowane na portalach społecznościowych? Jednym słowem jeżeli osoba realizująca konkurs jest organizatorem, a wszystkie przesłanki będą wskazywały, że jest to gra hazardowa i nie postara się o zezwolenie oraz nie odprowadzi od tego stosowanej opłaty może być pociągnięta do odpowiedzialności.
Polecam przeczytać cały wyrok, w tym zakresie, który jest do przeczytania tu: II GSK 601/20

Co zrobić aby przeprowadzić konkurs zgodnie z prawem?

  1. Przede wszystkim przygotuj regulamin
  2. Ustal czy chcesz aby był to konkurs jako przyrzeczenie publiczne czy loteria – jeżeli chcesz loterię pamiętaj, że musi ona być zgłoszona i w zgodzie z prawem. TU znajdziesz informacje na temat loterii
  3. Jeżeli realizujesz konkurs w ramach przyczynia publicznego nie rób elementu losowości!

Masz pytania dotyczące aspektów prawnych ? Zapraszam na indywidualną konsultację Napisz do mnie

Jeżeli potrzebujesz wzoru regulaminu konkursu zapraszam do kontaktu

_________________________________________

Podana powyżej treść nie jest opinią prawną ani poradą prawną. Wszelkie decyzje powinny być podejmowane na podsatwie dokładnej analizy ryzyka oraz weryfikacji prawnej. Tylko dokładna weryfikacja stanu faktycznego Twojej sprawy umożliwia wskazanie najlepszych rozwiązań prawnych w Twojej sprawie. W tym celu skontaktuj się z prawnikiem. Artykuły zamieszczone na stronie są aktualne na dzień publikacji, z racji tego, że prawo często się zmienia mniej na uwadze to, że podane informacje mogą być już nieaktualne.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz