• prawo

    Indywidualne rachunki podatkowe do wpłat od stycznia 2020 roku

    od 1 stycznia czekają podatników i płatników spore zmiany w prawie podatkowym. Zmiany dotyczą opłat względem urzędu skarbowego. Do tej pory każdy urząd miał swoje rachunki bankowe uwzględniające rodzaj zobowiązania podatkowego np. Wpłaty z tytułu podatku dochodowego, VAT itd.  Od 1 styczni 2020 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.  Ustawa ta w sposób znaczący zmienia zasady funkcjonowania wpłat do urzedów skarbowych, albowiem każda osoba, która jest płatnikiem, podatnikiem będzie posiadała swój własny indywidualny rachunek podatkowy.  Rachunek ten będzie prowadzony przez NBP. Co istotne, rachunek ten inaczej niż wcześniej będzie służył do wpłat…