• Uncategorized

    Odpowiedzialność karna kosmetyczki/kosmetologa za wykonanie zabiegu?

    Opinie na jakie trafiam w social mediach, że z racji braku ustawy regulującej zawód kosmetologa czy kosmetyczki nie ma przepisów regulujących odpowiedzialność za wykonywane zabiegi jest nie tylko opinią wprowadzająca w błąd, ale nie będzie nadużyciem z mojej strony, jeżeli napiszę, że takie opinie wprowadzają w błąd i szkodzą innym. Fakt, że nie ma ustawy, która wprost reguluje pewne zagadnienia do danej grupy zawodowej, nie oznacza, że nie ma przepisów, które można wykorzystać w stosunku do danej osoby/podmiotu, który świadczy takie usługi, a który doprowadził do szkód. Dziś wskazanie kilku przepisów z zakresu prawa karnego, które mogą mieć zastosowanie do osób wykonujących usługi kosmetyczne. Usługi kosmetyczne bez względu jakie by…