• zrównoważony rozwój

    Zrównoważony rozwój – o co w tym chodzi i jak to wpływa na branżę Beauty?

    Rozwój przemysłu, technologii wpływa nie tylko na ułatwianie kontaktów między ludzkich ale również na wiele innych płaszczyzn naszego życia. Przemysł to nie tylko dobra, które są przez niego wytwarzane, ale również ujemne skutki jego działania. Zrównoważony rozwój – to wprowadzenie czynności, które mają za cel taki sposób gospodarowania aby obecne pokolenie miało zapewnione potrzeby, jednak nie ujmując szans na zaspokojenie potrzeb przyszłym pokoleniom. Inaczej pisząc, pokolenie, które żyje w obecnych czasach tak powinno gospodarować wszelkimi dobrami aby następne pokolenia również miały do nich dostęp. Organizacja Narodów Zjednoczonych (dalej: ONZ) cele zrównoważonego rozwoju wskazuje w rezolucji, którą możecie przeczytać TU. W literaturze i w zakresie dokumentacji ONZ wskazuje się, że : „Zrównoważony…