• prawo karne

    Przystąpienie prokuratora do sprawy w przypadku rozprawy cywilnej o odszkodowanie za zabieg kosmetyczny?

    Mało się o tym mówi, wręcz nawet prawie wcale a temat jest niezwykle istotny. Wiele osób uważa, że skoro są powikłania po zabiegu to klient może wyłącznie domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego i chcieć odszkodowania i zadośćuczynienie nie ponosząc innych konsekwencji. Niestety rozwieje wasze mylne myślenie. Do toczącego się procesu cywilnego może przystąpić prokurator. Prokurator ma obowiązek i uprawnienie przystąpić do każdego postępowania i w każdym jego stadium. Prokurator nie musi pytać nikogo o zdanie “czy może przystąpić” czyli składać wniosku, lecz jedynie informuje, że przystępuje. Zgodnie z II OSK 838/07 organy administracji nie mają kompetencji, aby we własnym zakresie analizować i oceniać słuszność danego przystąpienia. Jednak…