Przystąpienie prokuratora do sprawy w przypadku rozprawy cywilnej o odszkodowanie za zabieg kosmetyczny?

Mało się o tym mówi, wręcz nawet prawie wcale a temat jest niezwykle istotny. Wiele osób uważa, że skoro są powikłania po zabiegu to klient może wyłącznie domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego i chcieć odszkodowania i zadośćuczynienie nie ponosząc innych konsekwencji.

Niestety rozwieje wasze mylne myślenie. Do toczącego się procesu cywilnego może przystąpić prokurator. Prokurator ma obowiązek i uprawnienie przystąpić do każdego postępowania i w każdym jego stadium.

Prokurator nie musi pytać nikogo o zdanie “czy może przystąpić” czyli składać wniosku, lecz jedynie informuje, że przystępuje. Zgodnie z II OSK 838/07 organy administracji nie mają kompetencji, aby we własnym zakresie analizować i oceniać słuszność danego przystąpienia.

Jednak aby prokurator przystąpił musi być powód. Zgodnie z artykułem 7 kodeksu postępowania cywilnego “Prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego. W sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego prokurator może wytaczać powództwa tylko w wypadkach wskazanych w ustawie.

A zatem jeżeli toczące się postępowanie cywilne ma istotne znaczenie prokurator może przystąpić.

Tak też się stało w sprawie, która dotyczyła zabiegu powiększenia ust przy pomocy kwasu hialuronowego. Sąd badał kwestie związane z prawem do przeprowadzenia zabiegu i czy zostały naruszone kwestie faktu, że taki zabieg był realizowany przez osoby bez odpowiednich uprawnień. Ktoś mógłby zapytać ale jakie to ma znaczenie w zakresie interesu społecznego? – Ogromne – jeżeli osoby wykonują zabiegi, które co do zasady powinny być wykonywane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami np. lekarzy wówczas mogą wchodzić już przepisy karne a co za tym idzie również odpowiedzialność karna.

Jeżeli podczas sprawy okazałoby się, że zostały naruszone przepisy karne prokurator postępuje już zgodnie z kodeksem postępowania karnego.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz