• wyroki sądowe

    Naruszenie dóbr osobistych Naczelnej Izby Lekarskiej przez podmiot prowadzący szkolenia dla kosmetologów?

    Jakiś czas temu Naczelna Izba Lekarska wniosła powództwo w sprawie naruszenia dóbr osobistych lekarzy i lekarzy dentystów przeciwko firmie prowadzącej szkolenia dla kosmetologów. 29 września 2020r. zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie wytoczonej przez samorząd lekarski przeciwko firmie organizującej szkolenia dla kosmetologów. Na tamten dzień wyrok nie był prawomocny. Na stronie Izby lekarskiej można znaleźć komunikat o treści “Na stronie internetowej tej firmy zamieszczone zostały wpisy sugerujące rzekomą weryfikację szkoleń dla kosmetologów przez izby lekarskie: „Uprawniania prowadzonego Ośrodka do szkoleń Kosmetologów pozytywnie zweryfikowane przez Izbę Lekarską!” „(…) jest  wiodącym ośrodkiem (…)  jedynym pozytywnie zweryfikowanym do takich szkoleń przez Izbę Lekarską” – co w ocenie samorządu lekarskiego – stanowiło naruszenie…