Naruszenie dóbr osobistych Naczelnej Izby Lekarskiej przez podmiot prowadzący szkolenia dla kosmetologów?

Jakiś czas temu Naczelna Izba Lekarska wniosła powództwo w sprawie naruszenia dóbr osobistych lekarzy i lekarzy dentystów przeciwko firmie prowadzącej szkolenia dla kosmetologów. 29 września 2020r. zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie wytoczonej przez samorząd lekarski przeciwko firmie organizującej szkolenia dla kosmetologów. Na tamten dzień wyrok nie był prawomocny.

Na stronie Izby lekarskiej można znaleźć komunikat o treści
“Na stronie internetowej tej firmy zamieszczone zostały wpisy sugerujące rzekomą weryfikację szkoleń dla kosmetologów przez izby lekarskie: „Uprawniania prowadzonego Ośrodka do szkoleń Kosmetologów pozytywnie zweryfikowane przez Izbę Lekarską!” „(…) jest  wiodącym ośrodkiem (…)  jedynym pozytywnie zweryfikowanym do takich szkoleń przez Izbę Lekarską” – co w ocenie samorządu lekarskiego – stanowiło naruszenie jego dóbr osobistych, jako instytucji zobowiązanej do sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja już w grudniu 2018 r. wystosował do tej firmy wezwanie do natychmiastowego zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji poprzez ich usunięcie ze strony internetowej. Wobec braku reakcji na owo wezwanie sprawa trafiła na wokandę sądową.

Sąd Okręgowy w Warszawie wydając wyrok w tej sprawie potwierdził, iż informacje zamieszczone na stronie tej firmy są nieprawdziwe, a Naczelna Izba Lekarska – jako reprezentant środowiska lekarskiego – miała uprawnienie, aby sprzeciwić się bezprawnemu zamieszczaniu w przestrzeni publicznej takich nieprawdziwych informacji, godzących w dobra osobiste lekarzy i lekarzy dentystów.  Lekarze i lekarze dentyści należą do grupy zawodów zaufania publicznego, a tym samym nieuprawnione powoływanie się na autorytet samorządu zawodowego zrzeszającego przedstawicieli takiego zawodu, zdaniem Sądu Okręgowego, niewątpliwie stanowi naruszenie jego dóbr osobistych i może nieść za sobą daleko idące konsekwencje.

Takie działania niewątpliwie godzą w dobre imię Naczelnej Izby lekarskiej
i naruszają jej renomę, jako instytucji powołanej do ochrony interesów zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów. Sposób tłumaczenia swojego stanowiska przez pozwaną firmę szkoleniową Sąd Okręgowy nazwał wprost manipulacją
.”

Na dzień 29.09.2020r. wyrok nie był prawomocny. Niestety w ogólnej bazie brak jest dostępu do uzasadnienia sądu w omawianej sprawie, ale jak tylko uda mi się dotrzeć to wskażę na jego zakres. Nie zmienia to jednak faktu, że wybierając dane szkolenie jeżeli podmiot szkolący wskazuje na “współpracę” z Naczelną Izbą lekarską warto ten fakt potwierdzić czy rzeczywiście tak jest.

źródło: https://nil.org.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz