10 książek prawniczych dla biznesu godnych uwagi

Osoby prowadzące własne przedsiębiorstwa w większości jak realizowałam ankietę wśród 100 przedsiębiorców na portalu facebook wskazało, że najcześciej czyta książki dotyczące rozwoju, motywacji, budowaniu biznesu lub inne związane z zainteresowaniami jak np. kryminały itd.

Tylko 3 osoby wskazały, ze czytają książki prawnicze. Wynik ten mnie zasmucił bardzo. Zapomina się, że jeżeli biznes nie będzie działał zgodnie z prawem to prędzej czy później to się na nim odbije. Nie tylko w zakresie odpowiedzialności wobec organów administracji, ale również wobec klientów.

Poszerzanie świadomości prawnej i zgłębianie wiedzy poszerza również zdolności szacowania ryzyka w biznesie. Oczywiście nikt nie oczekuje, że właściciel salonu kosmetycznego czy fryzjerskiego będzie robił dodatkowy kierunek studiów prawniczych. Jednak poszerzanie wiedzy z zakresu prawa powinno iść w parze z poszerzaniem kompetencji zawodowych.

Dlatego też, w dzisiejszym poście pozwoliłam sobie wskazać 10 książek dla nieprawników, a które ułatwią analizę prawa na wielu płaszczyznach nie tylko związanych z biznesem. Książki te są napisane stosunkowo normalnym językiem, dlatego też w mojej ocenie powinny być dobrze odebrane przez osoby, które z prawem (zawodowo) nie mają nic wspólnego.

Wszystkie 10 książek przeszło przez moje ręce, przeczytane i mogę z całą pewnością je polecić – dlatego jest to moje TOP 10.

1. Zarys prawa prywatnego. Część ogólna Andrzej Bierć

Książka ta jest podstawowym zbiorem informacji o prawie cywilnym. Jest pewnego rodzaju drogowskazem, który powinien znać każdy przedsiębiorca. Książka porusza materię części ogólnej Kodeksu cywilnego na szerokim tle prawa europejskiego, zostało uzupełnione o najnowsze tendencje legislacyjne, zwłaszcza w zakresie: 

  • ochrony danych osobowych, 
  • podpisu elektronicznego, 
  • przedawnienia roszczeń majątkowych w obrocie konsumenckim. 

Książka w syntetyczny sposób przeprowadza czytelnika po prawie cywilnym od podstawowych informacji jak np. czym jest czynność prawna po pełnomocnictwach, prawie konsumenckim po obrót elektroniczny, który jest niezbędny w dzisiejszych czasach.

Będzie idealna dla osób, które chcą poznać podstawy prawa od samego początku.

2. Zobowiązania. Część ogólna Adam Brzozowski, Jacek Jastrzębski, Maciej Kaliński, Elżbieta Skowrońska-Bocian

Każdy przedsiębiorca zaciąga zobowiązania- podpisuje umowy, realizuje umowy z klientami, kontrahentami itd. Dlatego też jako drugą książkę polecam Zobowiązania część ogólną, aby poznać podstawy w zakresie zobowiązań. Z tym jednak zastrzeżeniem, że najpierw należałoby przeczytać powyższą czerwoną książkę, aby zrozumieć pewne założenia z niej wynikające.

Książka Zobowiązania część ogólna zawiera taki zakres jak:

  • ich istotę, powstawanie, wykonanie, skutki niewykonania czy wygaśnięcia, 
  • treść i rodzaje świadczeń, 
  • kwestie dotyczące umów, 
  • szkody i odszkodowania. 


3. Zobowiązania Wykonanie, niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania podatkowego Maciej Ślifirczyk

Instytucja wykonywania zobowiązań podatkowych stanowi kluczowy element całego systemu podatkowego, bez którego istnienie podatków straciłoby sens. Z uwagi na liczne występowanie zobowiązań podatkowych oczywiste jest, że częste są nie tylko przypadki wykonywania zobowiązań podatkowych, lecz także ich niewykonywania. Występują również przypadki zachowań co do których istnieje wątpliwość, czy mogą być traktowane jako wykonanie zobowiązania podatkowego czy też powinny być uznane za nie stanowiące wykonania zobowiązania podatkowego. 

W publikacji znajdziesz kompleksowe omówienie instytucji wykonania zobowiązania podatkowego wraz z problematyką jego niewykonania oraz nienależytego wykonania na gruncie polskiego prawa podatkowego.

4. Dokumentacja ochrony danych osobowych ze wzorami,

Redakcja naukowa:
Mariusz Jagielski, Artur Cieślik, Paweł Fajgielski, Paulina Komorowska, Dominik Lubasz, Marta Otto, Katarzyna Palka-Bartoszek, Marlena Sakowska-Baryła, Paweł Tobiczyk, Damian Karwala

Prezentowana książka zawiera liczne przykłady, które pomogą czytelnikowi w zrozumieniu wymagań w zakresie dokumentacji ochrony danych osobowych, oraz praktyczne wskazówki ułatwiające ich realizację. W publikacji zamieszczono także wzory oraz instrukcje krok po kroku wyjaśniające, w jaki sposób wypełnić dany wzór i dostosować go na własne potrzeby. 

Zarówno część opisowa, jak i wzory zostały opracowane na podstawie najnowszych przepisów z dziedziny ochrony danych osobowych (nie tylko RODO) i uwzględniają ostatnio wydane wytyczne i interpretacje przez polskie i europejskie organy ochrony danych osobowych.

5. RODO dla małych i średnich przedsiębiorstw 

Redakcja naukowa: Dominik Lubasz
Karolina Alama, Roman Bieda, Witold Chomiczewski, Mirosław Gumularz, Marcin Jerzy Maruta, Damian Karwala, Patrycja Kozik, Beata Marek, Dariusz Szostek, Mariola Więckowska, Marcin Wielisiej, Katarzyna Witkowska-Nowakowska

Publikacja to przeznaczone dla na małych i średnich przedsiębiorców praktyczne omówienie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych wprowadzanych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO). Książka będzie idealnym drogowskazem w zakresie przestrzegania przepisów RODO w małym i srednim przedsiębiorstwie. Osobiście polecam połączyć ją z powyższą (Dokumentacja…) tworzą idealną parę.

6. Kodeks spółek handlowych. Komentarz Małgorzata Dumkiewicz

Jeżeli prowadzicie biznes w ramach spółki, a nie jako jednoosobowa działalność gospodarcza z całym sercem polecam komentarz do kodeksu spółek handlowych. Komentarz jest napisany w taki sposób, że każdy z artykułów jest bardzo szeroko omówiony. Przejście przez taki komentarz nie tylko ułatwi zarządzanie ale również ocenę ryzyka prowadzenia biznesu w ramach spółek. Znajomość przepisów KSH ułatwi w kontroli wszelkich czynności, które są realizowane w spółkach. Osobiście uważam, że to lektura MUST HAVE jaką powinien mieć każdy zarząd w swojej biblioteczce oraz managerowie zarządzajacy. Więcej o książce można przeczytać TU

7. Prawa konsumenta. Komentarz Tomasz Czech

Książka zawiera obszerne i pogłębione omówienie przepisów ustawy o prawach konsumenta. Przedstawiono w niej kompleksową analizę instrumentów ochrony konsumenta z uwzględnieniem powiązanych z nimi regulacji kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych. Wiele uwagi poświęcono wykładni przepisów o odstąpieniu przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. W publikacji omówiono również zmiany wprowadzone ustawą z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, obowiązujące od 10 stycznia 2017 r., które dotyczą m.in. obowiązku przedsiębiorcy udzielenia odpowiedzi na reklamację konsumenta.

Istotnym walorem książki są liczne obrazowe przykłady oraz praktyczne wskazówki dotyczące stosowania komentowanych przepisów w obrocie gospodarczym.

8. Odpowiedzialność odszkodowawcza podmiotu zatrudniającego za naruszenie zasady równego traktowania Marzena Szabłowska-JuckiewiczO

W monografii przedstawiono w sposób kompleksowy problematykę odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy i innych podmiotów zatrudniających za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu pracowniczym i niepracowniczym. 

Rozważania dotyczą m.in. pojęć dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej, molestowania oraz molestowania seksualnego. Koncentrują się jednak przede wszystkim wokół węzłowych zagadnień, takich jak: zasada i przesłanki odpowiedzialności, zakres naprawiania szkody, reżim odpowiedzialności, funkcje odpowiedzialności, sposób ustalenia szkody, ciężar dowodu, zbieg roszczeń odszkodowawczych.

9. Prawo pracy. Pytania i odpowiedzi Małgorzata Gersdorf, Eliza Maniewska, Krzysztof Wojciech Rączka, Michał Raczkowski

Książka przedstawia problematykę prawa pracy w przystępnej formule pytań i odpowiedzi. Zawarte w nim rozważania teoretyczne oraz ujęcie praktyczne wybranych kwestii są istotne zarówno z punktu widzenia edukacji uniwersyteckiej, jak i w praktyce stosowania prawa pracy.


W publikacji omówiono problemy związane z poszczególnymi instytucjami prawnymi. Uwzględniono także orzecznictwo Sądu Najwyższego.

10. Kodeksowe umowy handlowe 
Redakcja naukowa: Andrzej Kidyba
Paweł Daszczuk, Małgorzata Dumkiewicz, Zdzisław Gawlik, Agnieszka Goldiszewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Adrian Niewęgłowski, Marcin Orlicki, Jacek Widło, Karolina Wyrwińska

wydanie cenionego kompendium wiedzy na temat umów stosowanych w obrocie gospodarczym. Autorzy nie tylko w przejrzysty sposób analizują umowy, ale również podpowiadają, jak je poprawnie tworzyć.

Wpis ma charakter współpracy barterowej

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz