• beauty compliance,  Compliance,  Ochrona danych osobowych,  RODO

  Współadministrator danych osobowych – z czym to się wiaże?

  Zapewne niektórzy spotkali się z współadministrowaniem danych. Czasami (szczególnie mali przedsiębiorcy) nie do końca rozumieją tą “instytucję” i z czym wiąże się zakres współadministrowania danymi osobowymi. Wiedza ta jest ogromnie ważna nie tylko dla realizacji działań w zgodności z RODO, ale również w zakresie podejmowanego ryzyka. Zgodnie z art. Artykuł 26 RODO, który ma zastosowanie do współadministratorów: 1. Jeżeli co najmniej dwóch administratorów wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania, są oni współadministra­ torami. W drodze wspólnych uzgodnień współadministratorzy w przejrzysty sposób określają odpowiednie zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia, w szczególności w odniesieniu do wykonywania przez osobę, której dane dotyczą, przysługujących jej praw, oraz ich obowiązków…

 • beauty compliance,  prawo kosmetyczne

  Komisja Europejska wprowadziła zakaz stosowania substancji pochodzących z aloesu w suplementach diety

  W Rozporządzeniu Komisji (UE) 2021/468 z dnia 18 marca 2021 r., które dotyczy zmienianego załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do gatunków roślin zawierających pochodne hydroksyantracenu. Sprawa dotyczy procedury umieszczenia substancji lub składnika zawierającego substancję inną niż witamina lub składnik mineralny w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 zawierającym wykaz substancji, których stosowanie w żywności jest przez Unię zakazane, ograniczone lub kontrolowane, jeżeli substancja ta jest powiązana z potencjalnym zagrożeniem dla konsumentów zdefiniowanym w art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1925/2006. Rośliny zawierające pochodne hydroksyantracenu są liczne i należą do różnych rodzin i rodzajów botanicznych. Powszechnie stosuje się je w suplementach diety. W rozporządzeniu czytamy, że ” W opinii naukowej z dnia 9 października 2013 r. w sprawie naukowego uzasadnienia oświadczenia zdrowotnego dotyczącego…

 • beauty compliance

  Jest odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na petycje o uregulowaniu zawodu kosmetologa. – zawód kosmetologa nie jest zawodem medycznym?

  7 sierpnia została złożona petycja przez Stowarzyszenie Krajowa Izba Kosmetologii oraz Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kosmetologii “Przyjazna Kosmetyka” w sprawie uregulowania zawodu kosmetologa. W petycji czytamy, że kosmetolodzy są utożsamiani z kosmetyczkami i technikami usług kosmetycznych, a umiejętności i kompetencje kosmetologów są znacząco wyższe. Zawód ten nie istnieje i petycja wnosi o jego uregulowanie w sensie prawnym. Całą petycję można przeczytać tu: https://www.gov.pl/web/zdrowie/petycja-ws-uregulowania-zawodu-kosmetologa Ministerstwo Zdrowia odpisało. Pomijając kwestie związane z omówieniem podstaw prawnych to został wskazany istotny element: “…Jednakże pomimo realizacji w trakcie kształcenia pewnych treści z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, które są niezbędne do wykonywania ww. zadań, kosmetolog nie jest przygotowany do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, a zakres przedmiotowego zawodu bliższy jest zabiegom pielęgnacyjnym i kosmetycznym, które realizowane są w gabinetach kosmetycznych niż w podmiotach leczniczych.…

 • beauty compliance

  Istotne prawne kwestie, o których musisz wiedzieć przy wyborze nazwy przedsiębiorswa

  Wybór nazwy własnego biznesu nie jest prostą sprawą. Każdego dnia wielu ludzi na całym świecie analizuje jak nazwać swój biznes, albowiem nazwa powinna zwracać na siebie uwagę, być marketingowo doskonała. Mało jednak kto analizuje jaki wpływ w przyszłości może mieć nazwa przedsiębiorstwa. Mam na myśli negatywny wpływ. Co do zasady większość ludzi analizuje pozytywne aspekty nazwy, które mają mieć znaczenie, a jednak jest również ta druga strona medalu, a więc skutki negatywne. Ale od początku co i jak: Kodeks cywilny wskazuje na kilka istotnych aspektów, które należy mieć na uwadze: Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Firma nie może wprowadzać w błąd,…

 • beauty compliance,  Beauty Tech,  biznes,  prawo

  5 istotnych błędów dotyczących umowy na wykorzystywanie usług chmury dla branży beauty

  Chmury obliczeniowe inaczej też nazywane internetowymi to miejsca przestrzeni, z której mogą korzystać użytkownicy. Jednak aby dokładnie sprecyzować i opisać tą tematykę należy wskazać pewne definicje. Każdego dnia wiele osób korzysta z chmur nawet o tym nie wiedząc, chociażby z icloud, azzure, dysku google ale również, z takich aplikacji jak np. WeTransfer. Chmury są wykorzystywane również w zakresie e-commerce, a co za tym idzie w przypadku awarii takie rozwiązania technologicznego podmiot może ponieść szkody. Przetrzymywanie danych osobowych w takich miejscach wiąże się również z instotnymi aspektami w zakresie ochrony danych osobowych a co za tym idzie, jeżeli chmura znajduje się poza europejskim obszarem gospodarczym np. w USA – wówczas mamy…