Zmiany w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych coraz bliżej. KE opublikowała projekt zmian!

Zmiany związane z opakowaniami już dawno się rozpoczęły w związku z tzw. Europejskim Zielonym Ładem. Tym razem Komisja Europejska opublikowała projekt zmian w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020 i dyrektywę (UE) 2019/904 oraz uchylającego dyrektywę 94/62/WE.

Propozycja jaką przedstawia KE obejmuje zapobieganie powstawaniu odpadów aby było możliwe ponowne użycie i ponowne napełnienie opakowań. Do tego wszystkiego istotne jest to, aby opakowania miały możliwość recyklingu.

Według Komisji średnio każdy Europejczyk wytwarza prawie 180 kg odpadów opakowaniowych rocznie. Opakowania są jednym z głównych sposobów wykorzystywania surowców pierwotnych, ponieważ 40 proc. tworzyw sztucznych i 50 proc. papieru wykorzystywanych w UE jest przeznaczone na opakowania. 

Głównym celem jest ograniczenie do 2040 r. odpadów opakowaniowych o 15 proc. na mieszkańca w każdym państwie członkowskim, w porównaniu z 2018 r. Komisja wskazuje, że ma się to odbywać zarówno poprzez ponowne użycie, jak i recykling.Aby wspierać ponowne użycie lub ponowne napełnianie opakowań, co gwałtownie zmniejszyło się w ciągu ostatnich 20 lat, przedsiębiorstwa będą musiały oferować konsumentom pewien odsetek swoich produktów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub wielokrotnego napełniania, na przykład w przypadku napojów i posiłków na wynos lub w handlu elektronicznym. Nastąpi również pewna standaryzacja formatów opakowań i zrozumiałe oznakowanie opakowań wielokrotnego użytku.

Co ciekawe aby rozwiązać problem związany ze zbędnymi opakowaniami niektóre z nich mają być zakazane. Przykładowo opakowania jednorazowego użytku stosowane do podawania żywności i napojów spożywanych w restauracjach i kawiarniach, opakowania jednorazowego użytku do pakowania owoców i warzyw, miniaturowe butelki szamponu i inne miniaturowe opakowania w hotelach. To są bardzo cenne wskazówki, bo mamy wymienione tu 3 zakresy – gastronomię, sklepy oraz hotele. Jednak należy pamiętać, że miniaturowe opakowania też często są stosowane jako próbki produktów czas pokaże jak do tego podejdą przepisy.

Wiele środków ma na celu umożliwienie pełnego recyklingu opakowań do 2030 r. Co ważne i należy podkreślić, to istotę, że opakowania muszą być kompostowalne, aby konsumenci mogli je wyrzucać do bioodpadów. Ten zakres mnie bardzo cieszy, chociażby dlatego, że kompost z kompostowni miejskich wielokrotnie dla ogrodników jest “czarnym złotem”. Sama wytwarzam własny kompost do ogrodu i jest on doskonały. Dlatego ten zakres zmian w mojej ocenie bardzo mnie cieszy osobiście.

Jak wskazuje KE “wprowadzone zostaną również obowiązkowe wskaźniki zawartości materiałów z recyklingu, które producenci muszą włączyć do nowych opakowań z tworzyw sztucznych. Pomoże to przekształcić tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu w cenny surowiec – o czym świadczy już przykład butelek PET w kontekście dyrektywy w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.”

Z puntu widzenia konsumentów rozporządzenie ma zapewnić możliwości ponownego użycia opakowańwyeliminować zbędne opakowania, mają ograniczyć pakowanie w zbyt wiele opakowań oraz zapewnić zrozumiałe etykiety wspierające prawidłowy recykling. Dziś wielokrotnie możemy zobaczyć pakowanie produktów w kilka opakowań.

Propozycje te stanowią kluczowe elementy planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i jego celu, jakim jest uczynienie zrównoważonych produktów normą.

Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu – 30/11/2022 wskazał, że “po rozwiązaniu problemu tworzyw sztucznych jednorazowego użytku podejmujemy teraz kolejny krok w kierunku przyszłości bez zanieczyszczeń. Nasze dzisiejsze wnioski ograniczają ilość odpadów opakowaniowych, promują ponowne użycie i ponowne napełnianie, zwiększają wykorzystanie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu i ułatwiają recykling opakowań. Obywatele europejscy są skłonni do pozbycia się nadmiernych i niepotrzebnie dużych opakowań, a przedsiębiorstwa są gotowe do kontynuowania przejścia na zrównoważone, innowacyjne rozwiązania i systemy opakowań. Wyjaśniamy również mylące twierdzenia dotyczące biopochodnych i biodegradowalnych tworzyw sztucznych, tak aby producenci i konsumenci wiedzieli, w jakich warunkach takie tworzywa sztuczne są rzeczywiście przyjazne dla środowiska i wnoszą wkład w tworzenie zielonej gospodarki o obiegu zamkniętym.

źródło:

Komisja Europejska

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7155

https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-packaging-and-packaging-waste_en

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz