• prawo karne

    Przystąpienie prokuratora do sprawy w przypadku rozprawy cywilnej o odszkodowanie za zabieg kosmetyczny?

    Mało się o tym mówi, wręcz nawet prawie wcale a temat jest niezwykle istotny. Wiele osób uważa, że skoro są powikłania po zabiegu to klient może wyłącznie domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego i chcieć odszkodowania i zadośćuczynienie nie ponosząc innych konsekwencji. Niestety rozwieje wasze mylne myślenie. Do toczącego się procesu cywilnego może przystąpić prokurator. Prokurator ma obowiązek i uprawnienie przystąpić do każdego postępowania i w każdym jego stadium. Prokurator nie musi pytać nikogo o zdanie “czy może przystąpić” czyli składać wniosku, lecz jedynie informuje, że przystępuje. Zgodnie z II OSK 838/07 organy administracji nie mają kompetencji, aby we własnym zakresie analizować i oceniać słuszność danego przystąpienia. Jednak…

  • prawo karne

    Zniesławienie i naruszenie dóbr osobistych w sieci – 5 kroków do ochrony swoich praw

    Nie pierwszy raz jak słyszy się o zniesławiających treściach przedsiębiorcę w zakresie jego usług. Zdarza się tak, że takie treści pisane są przez konkurencję, ale też przez niezadowolonych klientów, którzy nie patrzą czasami obiektywnie i dodatkowo chcą “na złość” zrobić przedsiębiorcy i napisać coś więcej niż miało miejsce co nie tylko może naruszać dobra osobiste, ale również spełniać przesłanki karne. Czym jest zniesławienie i jak należy zebrać dowody? Dziś w dzisiejszym poście postaram się poruszyć po krótce ten zakres informacji. Warto jednak w tym miejscu podkreślić, że ochrona swoich praw może mieć dwojaki charakter. Po pierwsze z perspektywy cywilnej jako ochrona dóbr osobistych oraz z perspektywy karnej. Wszystko zależy od…