Płaca minimalna w 2023 roku – Czy wiesz co jest od niej zależne?

Od 1 stycznia wzrośnie płaca minimalna do kwoty 3.490 zł brutto a od 1 lipca 2023 do kwoty 3.600 zł brutto. Podwyższenie płacy minimalnej ma swoje skutki również w innych aspektach.

Jak wzrasta płaca minimalna wzrastają również inne kwestie takie jak np: 

 1. Stawka minimalna godzinowa – W 2023 roku minimalna stawka godzinowa brutto wyniesie od 1 stycznia 2023 roku 22,80 zł oraz od 1 lipca 2023 roku 23,50 zł.
 2. W zakresie świadczeń wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrastają
 • odprawa pieniężna z tytułu zwolnień grupowych,
 • wynagrodzenie gwarancyjne,
 • dodatek za pracę w porze nocnej,
 • odszkodowanie za nierówne traktowanie,
 • odszkodowanie za mobbing lub za rozwiązanie umowę o pracę przez pracownika wskutek mobbingu,
 • wynagrodzenie za przestój,
 1. Wzrost kwoty limitu w działaności nieewidencjonowanej.
 2. Wzrasta kwota świadczenia pielęgnacyjnego – w roku 2023 świadczenie pielęgnacyjne wyniesie 2458 zł.
 3. Zwiększa się również kwota wolna od zajęcia egzekucyjnego. Od stycznia równowartość kwoty netto płacy minimalnej komornik będzie musiał zostawić co miesiąc na koncie dłużnika.
 4. Nie tylko wzrastają niektóre aspekty związane z pobieraniem, ale również te, które wiążą się z koniecznością opłacenia jak np. w 2023 roku będziemy płacić wyższe składki ZUS.
 5. Również od minimalnego wynagrodzenia uzależniona jest wysokość grzywien przewidzianych w kodeksie karnym skarbowym co znaczy, że kwoty grzywien również wzrastają. Do 30.06.2023r. grzywna za wykroczenie skarbowe wyniesie od 349 zł do 69 800 zł, natomiast od 1.07.2023r. od 360 zł do 72 000 zł.

W tym wszystkim należy pamiętać, że dwukrotny wzrost płacy minimalnej w 2023 roku może być czynnikiem cenotwórczym. Podwyższenie kosztów pracowniczych prawdopodobnie przełoży się na podwyższenie cen towarów i usług.

Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r., Nr 200, poz. 1679): Art. 6. 1. Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w trybie art. 2 i art. 4.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1952)

__________________________

Podana powyżej treść nie jest opinią prawną ani poradą prawną. Wszelkie decyzje powinny być podejmowane na podsatwie dokładnej analizy ryzyka oraz weryfikacji prawnej. Tylko dokładna weryfikacja stanu faktycznego Twojej sprawy umożliwia wskazanie najlepszych rozwiązań prawnych w Twojej sprawie. W tym celu skontaktuj się z prawnikiem. Artykuły zamieszczone na stronie są aktualne na dzień publikacji, z racji tego, że prawo często się zmienia mniej na uwadze to, że podane informacje mogą być już nieaktualne.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz