Czy wiesz czym jest weksel in blanco i jaką niesie za sobą odpowiedzialność – szczególnie w umowie franczyzowej?

Obrót handlowy sprzyja podpisywaniu różnego rodzaju umów. Umowy te choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się korzystne to nie zawsze mogą być jasne, a jeżeli są nie jasne co do zasady strona, która podpisuje taką umowę może nie być świadoma konsekwencji wynikających. 

Bardzo często można spotkać się w umowach franczyzowych stosowanie weksli. Może wydawać się to ułatwieniem, że na wstępie współpracy nie ma zbyt dużo kosztów po stronie franczyzobiorcy i podpisanie weksli nie jest dla niektórych problemem. Problem pojawia się w sytuacji, w której franczyzobiorca chce zrezygnować z współpracy i następuje podliczenie wzajemnych rozliczeń. 

Czym jest weksel?

Weksel to rodzaj papieru wartościowego, który ma za zadanie zabezpieczyć interesy określonej strony, a raczej umowy jaką strony zawierają między sobą. 

Weksel zatem ma kilka funkcjie być traktowany jako różnego rodzaju zabezpieczenie, gwarancję, może być traktowany jako środek kredytowy czyli taki rodzaj płatności – możemy nim zapłacić w określonej sytuacji – czyli przenieść prawa z weksla na osobę trzecią.

Strony w zakresie weksla

● trasant czyli wystawca weksla czyli strona, która zgodnie z umową zobowiązana jest do zapłaty weksla.
Jest jeszcze ktoś taki jak trasat czyli osoba wskazana przez trasanta, która ma zapłacić sumę wekslową.
● remitent to inaczej wierzyciel wekslowy, czyli strona, która ma otrzymać zapłatę z weksla.

Są różne rodzaje weksli – ja dziś skupię się na wekslu in blanco. Głównie dlatego, że jest on jednym z dość istotnych papierów wartościowych.

Weksel in blanco w chwili kiedy wystawca go wystawia zamierzenie nie uzupełnia w nim jednej z opcji np. kwoty wekslowej. Jest to jeden z najgroźniejszych rozwiązań z jakich się korzysta. Dzieję się tak dlatego, że dłużnik podpisując taki weksel na dzień podpisu nie wie tak naprawdę jaką kwotę w przyszłości wierzyciel tam wpisze. Bardzo istotne jest natomiast to, że weksel in blanco musi być uzupełniony zgodnie z przepisami prawa aby był uznany za papier wartościowy. Aspekty prawne w tym zakresie reguluje ustawa prawo wekslowe.

Wierzyciel będzie mógł wpisać kwotę na ten weksel w chwili kiedy dojdzie do zajścia określonych okoliczności, które zostały wskazane w deklaracji wekslowej. Dlatego tak bardzo istotna jest deklaracja wekslowa. 

Deklaracja wekslowa jest to rodzaj dokumentu, którego celem jest jasne wskazanie stronom kiedy i w jakiej sytuacji weksel in blanco będzie mógł być wypełniony i kolejno stanie się on wekslem zwykłym, który będzie mógł być zrealizowany w odpowiedni sposób. Bardzo ważnym zakresem jest fakt, że w chwili spłacenia kwoty wekslowej wierzyciel powinien oddać dłużnikowi weksel. Podstawą prawną takiego stanu rzeczy jest art. 465 § 1 K.c., zgodnie z treścią – dłużnik spełniając świadczenie może żądać zwrotu dokumentu stwierdzającego zobowiązanie.

Dlatego w przypadku umów, w których dochodzi do spłaty całego zobowiązania czy rozwiązania umowy a strony wobec siebie nie mają żadnych roszczeń, w interesie dłużnika jest odebranie dokumentów wekslowych. 

Bardzo istotne również jest dokładnie przeanalizowanie sprawy czy weksel w ogóle jest konieczny bo być może ze stroną można wprowadzić inne rodzaje zabezpieczenia. Jeżeli nie ma możliwości innego rodzaju warto skonsultować się z prawnikiem w takiej sprawie, aby zabezpieczyć własne interesy.

_____________________________________________________

Podana powyżej treść nie jest opinią prawną, podatkową. Wszelkie decyzje powinny być podejmowane na podsatwie dokładnej analizy ryzyka oraz weryfikacji prawnej. Tylko dokładna weryfikacja stanu faktycznego Twojej sprawy umożliwia wskazanie najlepszych rozwiązań prawnych w Twojej sprawie. W tym celu skontaktuj się z prawnikiem. Artykuły zamieszczone na stronie są aktualne na dzień publikacji, z racji tego, że prawo często się zmienia mniej na uwadze to, że podane informacje mogą być już nieaktualne.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz