Mediacje – czym są i jak mogą pomóc w rozwiązaniu sporu? Mediacje w branży beauty

Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Mediacji pierwszy wpis dotyczący mediacji na łamach bloga kosmetykaprawo.

Jakiś czas temu zrobiłam uprawnienia do bycia mediatorem z racji tego pomyślałam, że opisanie czym są mediacje i kim jest mediator poszerzy świadomość w tym zakresie.

Od najmłodszych lat uświadamiano społeczeństwo, że w razie sporu jak dwie strony nie mogą dojść do porozumienia to należy iść do sądu. W sumie trudno się dziwić, sąd jako niezależna strona miał zweryfikować dany spór, aspekty prawne z nim związane itd.

Konflikty, spory są elementem naszego życia i dotyczą każdego z nas. Czasami te konflikty są w rodzinie, czasami w pracy między pracownikiem a czasami z klientami.

Któż w branży beauty nie spotkał się z sytuacją, w której klient usilnie chce skorzystać z darmowej usługi strasząc sądem czy chociażby sytuacja, w której właściciel salonu zamówił remont gabinetu kosmetycznego a firma, która miała się tym zająć nie zrobiła tego jak należy ale oczekuje zapłaty. Mediacja może być jednym z elementów rozwiązania takich i innych konfliktów.

Mediacja to próba rozwiązania sporu za pomocą rozmowy w obecności mediatora czyli niezależnej osoby, która dąży do tego aby strony konfliktu znalazły rozwiązanie.

Mediator nie staje po żadnej ze stron tylko jest strażnikiem prawidłowego przebiegu mediacji. Mediator stara się, aby rozmowa przebiegała merytorycznie, z szacunkiem między stronami. Nie jest doradcą i nie faworyzuje żadnej ze stron, dzięki czemu wypracowane rozwiązania są przez Strony i przez nie muszą być akceptowalne.

Mediacja jako stosunkowo nowa instytucja nie jest jeszcze dobrze znana wśród obywateli, dlatego rozpowszechnianie wiedzy o niej nie tylko poszerza świadomość możliwości rozwiązania sporu szybciej i taniej, ale również ukazuje światło, że można rozwiązać spór bez udziału sądu.

Dodatkowo warto wiedzieć, że:

Mediacja jest dobrowolna.

Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Umowa może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w art. 1836 kodeksu postępowania cywilnego –  wszczęcie mediacji 

Mediację prowadzi się przed wszczęciem postępowania, a za zgodą stron także w toku sprawy.

Mediator prowadzi mediację, wykorzystując różne metody zmierzające do polubownego rozwiązania sporu, w tym poprzez wspieranie stron w formułowaniu przez nie propozycji ugodowych, lub na zgodny wniosek stron może wskazać sposoby rozwiązania sporu, które nie są dla stron wiążące.

Postępowanie mediacyjne nie jest jawne.

Mediator, strony i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są obowiązane zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji. Strony mogą zwolnić mediatora i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym z tego obowiązku.

No tak, ale ktoś mógłby pomyśleć po co korzystać z mediatora lepiej samemu rozwiązać konflikt. Oczywiście, jeżeli strony potrafią rozwiązać konflikt to fantastyczna wiadomość. Czasami jednak jest tak, że konflikt jest już tak zaogniony – np. między pracownikiem a pracodawcą że te dwie strony nie chcą na siebie patrzeć – wówczas mediacje są idealnym rozwiązaniem. Mediacje prowadzi się również z ubezpieczycielem w zakresie odszkodowania itd. Zatem tam gdzie spór na pierwszy rzut oka może wydawać się nie do rozwiązania tam być może mediacje będą dobrym rozwiązaniem.

Co należy również podkreślić, że ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd ma moc taką samą jak ugoda zawarta przed sądem!

Jest to pierwszy z artykułów na łamach kosmetykaprawo w zakresie mediacji. Wkrótce przeczytasz więcej w tym temacie, natomiast jeżeli jesteś w trakcie sporu w ramach twojego biznesu beauty i masz pytania dotyczące mediacji zapraszam Cię do kontaktu.

Mediator Charlotta Lendzion

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz