• Podatki,  prawo,  wymogi

  Konkursy na portalach społecznościowych mogą być uznane jako gra hazardowa i skończyć się karą od fiskusa! Ważny wyrok NSA

  Funkcjonariusze celni przeprowadzili kontrolę przedsięwzięcia “Konkurs”, organizowanego przez podmiot posiadający fanpage na portalu społecznościowym. Ustalili, że przedsięwzięcie to wyczerpało znamiona loterii promocyjnej, na zorganizowanie której skarżący nie posiadał stosownego zezwolenia, wymaganego przepisami. Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego nałożył na skarżącego karę pieniężną w wysokości 10.610 zł za urządzanie giry losowej, tj. loterii promocyjnej “Konkurs” bez wymaganego zezwolenia. Organ wyjaśnił, że przedsięwzięcie było prowadzone w dniach od 4 do 18 grudnia 2017 r. na portalu społecznościowym. Uczestnik musiał spełnić łącznie następujące warunki: 1. polubić zdjęcie; 2. udostępnić je publicznie u siebie na wallu; 3. strzelić, czyli podać liczbę replik, jaka obecnie znajduje się w sklepie stacjonarnym na wystawach i ścianach. Zdaniem organu…

 • Podatki

  Odłożono w czasie wprowadzenie Kas online jest projekt rozporządzenia

  Ministerstwo pracuje nad przesunięciem terminów, które umożliwiają prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu dotychczas stosowanych przez podatników kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Dla pierwszej grupy podatników [1] – z 30 czerwca 2020 r. na 31 grudnia 2020 r. i dla drugiej grupy podatników [2] – z 31 grudnia 2020 r. na 30 czerwca 2021 r. Pozwoli to na odciążenie podatników i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza w branżach szczególnie dotkniętych pandemią COVID-19. Projekt z 11 maja 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym i papierowym zapisem kopii jest dostępny w BIP RCL. 14 maja został skierowany do uzgodnień zewnętrznych. [1] świadczących usługi związane z…

 • biznes,  Podatki,  prawo

  Od 1 stycznia faktura z paragonu tylko z numerem NIP na paragonie podmiotu, który jej wymaga

  Do niedawna można było bez problemu wystawiać faktury z paragonu. Nawet jeżeli paragon był wystawiony wcześniej można było na jego podstawie wystawić fakturę. Teraz po wejściu w życie nowych przepisów paragony powinny zawierać numer nip przedsiębiorcy, który chce na jego podstawie otrzymać fakturę. Problemem były faktury, na paragony nie należące do podatników. Fiskus uznał, że dochodzi do dużych nadużyć i wymaga to zmiany.  Pojawił się nowy artykuł 106b ust. 5 u.p.t.u.(ustawy o podatku od towarów i usług), “W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą…

 • prawo

  Indywidualne rachunki podatkowe do wpłat od stycznia 2020 roku

  od 1 stycznia czekają podatników i płatników spore zmiany w prawie podatkowym. Zmiany dotyczą opłat względem urzędu skarbowego. Do tej pory każdy urząd miał swoje rachunki bankowe uwzględniające rodzaj zobowiązania podatkowego np. Wpłaty z tytułu podatku dochodowego, VAT itd.  Od 1 styczni 2020 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.  Ustawa ta w sposób znaczący zmienia zasady funkcjonowania wpłat do urzedów skarbowych, albowiem każda osoba, która jest płatnikiem, podatnikiem będzie posiadała swój własny indywidualny rachunek podatkowy.  Rachunek ten będzie prowadzony przez NBP. Co istotne, rachunek ten inaczej niż wcześniej będzie służył do wpłat…

 • biznes,  Podatki,  prawo

  Zakłady fryzjerskie i kosmetyczne będą musiały wymienić kasy fiskalne

  W maju bieżącego roku wchodzą w życie przepisy nowelizacji ustawy o VAT i prawa o miarach, w związku z tym nastąpi konieczność wymiany kas fiskalnych. Co się zmieni? Nowe kasy fiskalne będą miały funkcjonalność online, dzięki której sprzedaż będzie wysyłana bezpośrednio do Centralnego Repozytorium Kas. Dane sprzedaży będą wysyłane online w czasie rzeczywistym. Fiskus na tej podstawie będzie w stanie ustalić wysokości podstawy opodatkowania a co za tym idzie również kwot podatku należnego, stawkę podatku, rodzaju usługi jaka została sprzedana. Jednak to nie wszystko urząd skarbowy będzie wiedział kiedy nastąpiła sprzedaż, jaki był jej czas  oraz miejsce gdzie jest zainstalowana kasa. Zgodnie z § 64 ust.1 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i…