• Odłożono w czasie wprowadzenie Kas online jest projekt rozporządzenia

    Ministerstwo pracuje nad przesunięciem terminów, które umożliwiają prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu dotychczas stosowanych przez podatników kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Dla pierwszej grupy podatników [1] – z 30 czerwca 2020 r. na 31 grudnia 2020 r. i dla drugiej grupy podatników [2] – z 31 grudnia 2020 r. na 30 czerwca 2021 r. Pozwoli to na odciążenie podatników i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza w branżach szczególnie dotkniętych pandemią COVID-19. Projekt z 11 maja 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym i papierowym zapisem kopii jest dostępny w BIP RCL. 14 maja został skierowany do uzgodnień zewnętrznych. [1] świadczących usługi związane z…

  • Od 1 stycznia faktura z paragonu tylko z numerem NIP na paragonie podmiotu, który jej wymaga

    Do niedawna można było bez problemu wystawiać faktury z paragonu. Nawet jeżeli paragon był wystawiony wcześniej można było na jego podstawie wystawić fakturę. Teraz po wejściu w życie nowych przepisów paragony powinny zawierać numer nip przedsiębiorcy, który chce na jego podstawie otrzymać fakturę. Problemem były faktury, na paragony nie należące do podatników. Fiskus uznał, że dochodzi do dużych nadużyć i wymaga to zmiany.  Pojawił się nowy artykuł 106b ust. 5 u.p.t.u.(ustawy o podatku od towarów i usług), “W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą…

  • Indywidualne rachunki podatkowe do wpłat od stycznia 2020 roku

    od 1 stycznia czekają podatników i płatników spore zmiany w prawie podatkowym. Zmiany dotyczą opłat względem urzędu skarbowego. Do tej pory każdy urząd miał swoje rachunki bankowe uwzględniające rodzaj zobowiązania podatkowego np. Wpłaty z tytułu podatku dochodowego, VAT itd.  Od 1 styczni 2020 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.  Ustawa ta w sposób znaczący zmienia zasady funkcjonowania wpłat do urzedów skarbowych, albowiem każda osoba, która jest płatnikiem, podatnikiem będzie posiadała swój własny indywidualny rachunek podatkowy.  Rachunek ten będzie prowadzony przez NBP. Co istotne, rachunek ten inaczej niż wcześniej będzie służył do wpłat…