Limit w działalności nierejestrowanej 2022 roku

Działalność nierejestrowana jest doskonałym rozwiązaniem w wielu przypadkach i szansą na wystartowanie z biznesem na małą skalę – czyli potocznie nazywanym “na próbę”.

Zgodnie z artykułem 5 Ustawy Prawo przedsiębiorców “Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.”

Przykładowo w roku 2021 płaca minimalna wynosiła 2800 zł, limit z tyt. działalności nierejestrowanej wynosił 1400 zł. W roku 2022 płaca minimalna wynosi 3010 zł zaś limit dla prowadzenia działalności nierejestrowanej to 1505 zł. Oznacza to, że chcąc prowadząc działalność nierejestrowaną musisz pamiętać, że w 2022 roku przychody z twojej działalności w żadnym miesiącu 2022 roku nie mogą przekroczyć kwoty 1505 zł (50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia).

O tym jak ustalić przychód i rozliczyć dochód z działalności nierejestrowanej przeczytasz tu: https://www.podatki.gov.pl/pit/osoba-nieprowadzaca-dzialalnosci-gospodarczej/rozliczenie-osob-26-60/rozliczenie-dochodow-z-dzialalnosci-nierejestrowanej/

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz