Limit w działalności nierejestrowanej w 2023 roku!

Działalność nierejestrowana jest doskonałym rozwiązaniem w wielu przypadkach i szansą na wystartowanie z biznesem na małą skalę – czyli potocznie nazywanym “na próbę”. 

Zgodnie z artykułem 5 Ustawy Prawo przedsiębiorców “Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.”

Przykładowo w roku 2022 płaca minimalna wynosi 3010 zł zaś limit dla prowadzenia działalności nierejestrowanej to 1505 zł. Natomiast w roku 2023 od 1 stycznia wzrośnie płaca minimalna do kwoty 3.490 zł brutto a od 1 lipca 2023 do kwoty 3.600 zł brutto. Oznacza to, że limit w działalności nierejestrowanej będzie wynosił od 1.01 do 30.06.2023r. 1745 zł

Aktualizacja dnia 10.05.2023:

W związku z nowelizacją ustawy Prawo przedsiębiorców od 1 lipca 2023 limit dla działalności nierejestrowanej wynosić będzie 75% minimalnego wynagrodzenia, tj. 2 700  zł miesięcznie (art. 14 ustawy z dnia 26.1.2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, Dz.U 2023, poz. 803).

O tym jak ustalić przychód i rozliczyć dochód z działalności nierejestrowanej przeczytasz tu: https://www.podatki.gov.pl/pit/osoba-nieprowadzaca-dzialalnosci-gospodarczej/rozliczenie-osob-26-60/rozliczenie-dochodow-z-dzialalnosci-nierejestrowanej/

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz