Polisa ubezpieczeniowa salonu kosmetycznego i fryzjerskiego – na co warto zwrócić uwagę?

Wykonywanie usług kosmetycznych, fryzjerskich czy kosmetologicznych niesie za sobą ryzyko wyrządzenia szkód. Czasami są to małe szkody np. ubrudzenie ubrania, czasami mogą być one ogromne np. oszpecenie twarzy.

Polisa ubezpieczeniowa powinna być nieodzownym elementem prowadzenia takiej działalności. Dlaczego?

Wyobraź sobie, że realizujesz usługę kosmetyczną np. dermabrazję a potem realizujesz dodatkowe usługi na twarz. Klientka ulega poparzeniu twarzy na skutek źle wykonanej usługi, lub żle dobranych kosmetyków itd. Ogólnie doznaje szkody przez którą ma oszpeconą twarz. Nie może pracować i zarabiać.

Jeżeli nie masz polisy ubezpieczeniowej a ponosisz odpowiedzialność za szkodę – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej jednoosobowej (a większość salonów

świadczy usługi w taki sposób) odpowiada się całym swoim majątkiem.

Co to znaczy odpowiadanie całym swoim majątkiem? Oznacza to, że jeżeli dojdzie do sytuacji, w której komornik będzie prowadził egzekucję aby wyegzekwować kwotę odszkodowania dla poszkodowanego może zająć nie tylko to co zarabiasz w salonie, ale również Twój majątek osobisty. Inczaej jest przy spółkach zoo, ale to osobny temat.

W przypadku polisy bezpieczeniowej – oczywiście jeżeli jej wyłączenia tego nie wskazują towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa różne koszty, odszkodowanie itd jednak nie jest to takie kolorowe jakby mogło się wydawać. O ile bezsporne są sytuacje, w których np. klientowi na skutek koloryzacji włosów ubrudzono ubranie i co do zasady ubezpieczyciele bez problemu w większości wypłacają kwotę z tego tytułu, o tyle ze szkodami może być różnie.

Kwestie, które należy zweryfikować przed zakupem polisy:

 1. Wybór polisy adekwatnie do PKD – czyli polisa musi zakładać faktycznie realizowane usługi. W tym celu najlepiej zrobić zestawienie wszystkich usług, które się wykonuje oraz zamierza wykonywać w najbliższym roku – piszę “roku”, ale jeżeli polisa jest zawierana na dłużej niż rok to należy rozpatrzyć potencjalne usługi, które będą świadczone w tym okresie czasu.
 2. W zakresie świadczenia usług koniecznym jest wręcz zatroszczenie się o dodatkowe zabezpieczenie ryzyk w polisie np. w zakresie przenoszenia chorób zakaźnych oraz spowodowanych przez HIV.
 3. Zweryfikować sumę gwarancyjną czyli górną granicę odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego aby wiedzieć, że w razie czego towarzystwo do pewnej kwoty będzie chroniło. Mało odpowiedzialnym jest skupianie się wyłącznie na kwocie do 10000 zł, albowiem wyroki sądowe pokazują, że odszkodowania za szkody coraz częściej sięgają ponad tą kwotę. Więc warto wziąć pod uwagę, że im bardziej zaawanasowane usługi się proponuje tym lepiej wziąć większe kwoty ubezpieczenia.
 4. Jeżeli właściciel salonu zatrudnia osoby do realizacji usług kosmetycznych czy to w zakresie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych warto postarać się również o OC pracodawcy. Tu mała uwaga czasami definicje w warunkach ubezpieczenia odbiegają od potocznie rozumianych, dlatego należy dokładnie zweryfikować co wskazuje w warunkach ubezpieczenia definicja “pracodawca” oraz “pracownik” aby wykluczyć potencjalny brak ubezpieczenia w zakresie osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.
 5. Ubezpieczenie NNW również będzie warte rozważenia oraz w zakresie szkód powstałych w budynkach i lokalach.
 6. Czasami niektórzy przedsiębiorcy korzystają z leasingu komputera czy też innego sprzętu elektronicznego warto w takim razie również zapoznać się z zakresem oc najemcy rzeczy ruchomych oraz ubezpieczeniem elektroniki.
 7. Zakresem oczywistym jest ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych czy poszerzenie polisy o kradzież zwykłą, kradzież z włamaniem i rozbój.
 8. Jeżeli w polisie jest możliwość wykluczenia udziału własnego warto ten temat przemyśleć dokładnie. Udział własny oznacza, że w razie szkody to właściciel ponosi część udziału w szkodzie. Nie zawsze to będzie dobrym rozwiązaniem.
 9. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela – jest to bardzo ważny element Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i należy zwrócić na niego szczególną uwagę. Po pierwsze czytając ogólne warunki ubezpieczenia “w całości” można doczytać się, że mimo dodatkowej opcji ryzyka od zakażeń – niektóre zakażenia nie będą wchodziły w grę np. Koronawirus. Dlatego warto dokładnie przeczytać jakie są wyłączenia.

  Zdarzają się również wyłączenia w sytuacji, w której wykonywanie danych usług może wiązać się z dodatkowymi wymogami/uprawnieniami np lekarza. Często w warunkach ubezpieczenia jest postanowienie wskazujące, że “ubezpieczony posiada niezbędne kwalifikacje…..itd” może to oznaczać, że jeżeli dana osoba pokusi się o świadczenie usług, które nie wchodzą w jej kompetencje czy też nie posiada odpowiednich kwalifikacji ubezpieczyciel będzie mógł podnieść zarzut, że nie odpowiada za daną szkodę. JEst to bardzo ważne i dlatego należy czytać na spokojnie całe warunki ubezpieczenia. Mało się o tym mówi, a potem jest “lament”, że ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania.
 10. Zdarzają się wyłączenia w zakresie stosowania laserów lub innych zabiegów – koniecznie należy zweryfikować czy takie wyłączenia są i co obejmują. Jeżeli się znajdują w wyłączeniach oznacza to, że ubezpieczyciel nie będzie świadczył ochrony ubezpieczeniowej w danym zakresie.

Ubezpieczenie salonu fryzjerskiego i kosmetycznego powinno być jednym z pierwszych elementów w zakresie prowadzenia biznesu. Pamiętaj, żeby zapytać towarzystwo ubezpieczeniowe o wszelkie wątpliwości i przeczytaj dokładnie warunki ubezpieczenia.

_________________________________

Podana powyżej treść nie jest opinią prawną ani poradą prawną. Wszelkie decyzje powinny być podejmowane na podsatwie dokładnej analizy ryzyka oraz weryfikacji prawnej. Tylko dokładna weryfikacja stanu faktycznego Twojej sprawy umożliwia wskazanie najlepszych rozwiązań prawnych w Twojej sprawie. W tym celu skontaktuj się z prawnikiem. Artykuły zamieszczone na stronie są aktualne na dzień publikacji, z racji tego, że prawo często się zmienia mniej na uwadze to, że podane informacje mogą być już nieaktualne.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz