Raport Inspekcji handlowej dotyczący urządzeń do pielęgnacji paznokci – głównie lampy UV do manicure hybrydowego i frezarki

  • Inspekcja Handlowa skontrolowała urządzenia do pielęgnacji paznokci – głównie lampy UV do manicure hybrydowego i frezarki.
  • Zakwestionowała 42 proc. z nich.

Pojawił się raport kontroli urządzeń do pielęgnacji paznokci – głównie lamp UV do manicure hybrydowego i frezarki.

Celem kontroli była ocena czy urządzenia, które są dostępne spełniają wszelkie wymagania formalne w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Łącznie w 2019 r. kontrolami objęto 341 przedsiębiorców, w tym:

  • 4 producentów krajowych,
  • 7 importerów,
  • 5 sprzedawców hurtowych3, Łącznie skontrolowano 67 wyrobów, w tym 32 lampy UV, 30 frezarek do paznokci oraz 5 innych wyrobów, np. urządzenie pielęgnacyjne do manicure i pedicure, urządzenie parowe do usuwania hybryd czy pochłaniacz pyłu.

Odnotowano 42% uchybień na ilość skontrolowanych urządzeń zgodnie z raportem:

“Najczęściej wykrywano następujące niezgodności formalne:

  • niepoprawna instrukcja obsługi, np. brak wersji w języku pol-skim, brak informacji jakiej klasy jest dany sprzęt, co oznacza, że użytkownik nie będzie wiedział jak właściwie obsługiwać urządzenie (28 wyrobów);
  • brak lub niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania urządzenia, np. brak podanego napięcia lub na- pięć znamionowych, brak znamionowego poboru mocy, co może spowodować, że urządzenie zostanie niewłaściwe pod- łączone i nieodpowiednio użyte (27 wyrobów);
  • niepoprawnie sporządzona deklaracja zgodności, co oznacza

wątpliwości dotyczące przeprowadzenia prawidłowej proce- dury oceny zgodności i zapewnienie przez producenta, że jego urządzenie spełnia wszystkie obowiązujące wymagania (7 wyrobów);

• brak identyfikacji urządzenia (numer typu, seria, partia lub inna informacja umożliwiająca identyfikację), co może utrud- nić konsumentom reklamowanie wadliwych urządzeń (12 wy- robów);

• brak oznakowania CE, co oznacza wątpliwości dotyczące przeprowadzenia prawidłowej procedury oceny zgodności i zapewnienie przez producenta, że jego urządzenie spełnia wszystkie obowiązujące wymagania (4 wyroby).”

Pełny raport można pobrać i przeczytać TU

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz