• Fundusze unijne na wsparcie działalności średnich firm. Składanie wniosków na dotacje na kapitał obrotowy ruszyło 15 czerwca!

    Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Polską Agencją Przedsiębiorczości przygotowało wsparcie a dokładniej dotacje na wydatki związane z bieżącą działalnością przedsiębiorców. Od 15 czerwca wnioski na otrzymanie dotacji magą składać w PARP średni przedsiębiorcy. Wkrótce podobne dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw zgodnie z komunikatem na stronie Ministerstwa Funduszu podobno uruchomią marszałkowie większości województw. “Dotacje na działalność obrotową dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw to element Funduszowego Pakietu Antywirusowego, czyli rozwiązań i narzędzi zaproponowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej polskim przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Do tej pory skierowaliśmy środki między innymi na pomoc w utrzymaniu miejsc pracy, wsparcie domów pomocy społecznej i…