• Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ZUS za marzec – maj 2020 r. – jest komunikat ZUS

    25 maja 2020r. ZUS na swojej stronie opublikował komnukat w sprawie zwolnienia z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj 2020r. Cały do przeczytania TU. Możesz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące – od marca do maja 2020 r., a jeżeli korzystasz z ulgi na start albo osiągałeś wyższy przychód i niski dochód, to możesz wnioskować o zwolnienie za kwiecień i maj. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.  Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek można uzyskać w wysokości 100% lub 50% ich łącznej kwoty, w zależności od liczby osób zgłoszonych do…